Ventilatia locuintelor cu recuperare de caldura – sistem descentralizat

De ce să aerisim

cu recuperare de căldură?

Aerul curat este important pentru ca oamenii să beneficieze de confort în încăperi închise. Acesta este o premisă esențială pentru sănătate și confort și totodată pentru păstrarea substanței clădirilor. În decursul anilor, construcțiile au fost tot mai bine izolate pentru a evita pierderile de căldură.

Noile norme de eficiență energetică impun tehnici de construcție care izolează tot mai bine clădirile. În prim plan stă consumul de energie primară pentru încălzirea, respectiv prepararea apei calde menajere la casele de locuit. Casele eficiente au o izolație termică foarte bună iar casele pasive reduc la minim consumurile de energie primară pentru nevoile de încălzire. Paralel cu această evoluție a tehnicii construcțiilor și determinată de aceasta, apare nevoia unei aerisiri controlate, a clădirilor. Aerisirea prin deschiderea geamurilor, ca cea mai simplă forma de alimentare cu aer curat, nu mai corespunde cu noua tehnica de construire, respectiv cu izolația termică deosebit de bună. Locuitorii acestor construcții nu sunt de cele mai multe ori conștienți de necesitatea ventilării controlate a încăperilor. În cazul în care se aerisește prea puțin se poate forma condens, mucegai pe pereți, construcția deteriorându-se, iar sănătatea locuitorilor având de suferit. În alte cazuri, în care se aerisește prea mult, se pierde energie termică. Aceste pierderi de căldură se pot ridica la cca. 50% din întregul pierderilor de căldură dintr-o clădire.

Condiții de locuit igienice și confortabile, cât și economia de energie sunt obiectul interesului tuturor, protejând sănătatea, bugetul pentru întreținerea casei, cât și mediul înconjurator. În consecință, ventilația controlată a încăperilor este nu numai motivată, ci și țelul standardului de construire a zilelor noastre.

Cu instalația M-WRG, de ventilație controlată a încăperilor cu recuperare de căldură, îndeplinim toate aceste condiții și cerințe. Căldura din aerul viciat filtrat va fi recâștigată printrun schimbator de căldură și transmisă aerului rece. Acest proces duce la reducerea cheltuielilor cu încălzirea și asigură permanent un schimb de aer, un confort sporit.

Efectele normelor de eficiență energetică asupra ventilației controlate a încăperilor

Aceste norme pun accent pe consumul de energie primară în clădiri. Astfel se realizează o unitate a instalațiilor dintr-o clădire (încălzire, ventilație, prepararea apei calde menajere),

acestea având aceeași pondere în realizarea unei construcții cum o are izolarea corespunzatoare (zidărie, ferestre, etc.)

Consecința este că beneficiarul cât și arhitectul au o libertate mai mare în proiectarea clădirii. Avantajele igienice ale unei ventilații controlate a locuinței, se oglindesc concomitent și în eficiența energetică. O clădire cu ventilație controlată, cu recuperare de căldură are avantaje igienice si o clasificare avantajoasă din punct de vedere energetic.

În cazul în care beneficiarul dorește să se folosească de avantajele unei ventilații controlate, atunci și măsurile de izolare termică sunt în general mai simple și mai ieftin de realizat. Beneficiarul și arhitectul/proiectantul pot să decidă ei înșiși, care drum să-l urmeze în realizarea cerințelor legii.

■ Izolație termică
■ Tehnica cu temperaturi joase
■ Tehnica cu tiraj forțat
■ Tehnica cu pompe de căldură
■ Tehnica solară
■ Tehnica cu ventilația controlată
■ Distribuția energiei și stocarea ei

Dorințele fiecăruia în ceea ce privește confortul și dotarea fac obiectul unei proiectări individuale. Dacă beneficiarul și arhitectul decid folosirea unei ventilații controlate a încăperilor, vor trebui să aibă în vedere normele de eficiență energetică cât și calitățile și deficiențele produselor oferite pe piață. Produsele de calitate superioară oferă un avantaj deosebit, inclusiv la izolarea termică a obiectivului. Circa 79% din necesarul de energie pentru o gospodărie este folosită pentru încălzire (vezi fig. 2).

În multe cazuri, mai mult de jumătate din acest necesar este risipit prin aerisirea nerațională sau folosirea de instalații necorespunzatoare. Printr-o reglare mai bună a temperaturii, prin izolare corespunzatoare și printro ventilație controlată, se poate economisi o mare parte din energia pentru încălzire.

M-WRG – Sistemul de ventilație decentralizată cu recuperare de căldură

Argumente pentru un produs inovativ

1. Casa eficientă atinge prin folosirea ventilației cu recuperare de căldură Meltem o reducere a pierderilor de căldură prin aerisire, respectându-se astfel, cu cheltuieli minime, normele eficienței energetice.

2. Reducerea emisiilor de CO2: per instalație (la 20 m2) pe an: cca. 92 kg = 0,09 t, la o casă unifamilială (130 m2)cca. 450 kg=0,45 t.

3. Păstrarea integrității și calității construcției se realizează din două puncte de vedere: după terminarea construcției care mai conține mii de litri de apă, timpul de “uscare” a construcției prin schimb permanent de aer timp de 2-3 ani, se reduce la câteva luni. Pe timpul folosirii locuinței se evacuează permanent umiditatea zilnică (de la gătit, spălat, respirația locuitorilor) astfel se evită formarea mucegaiului, și condensului care atacă zidăria. Problemele construcției, apărute astfel, dau bătaie de cap proprietarului și înseamnă o cheltuială suplimentară.

4. Confort și sănătate într-o nouă dimensiune: Aerul curat și preîncălzit se introduce în casă, fără a fi nevoie să se facă curent, în timp ce aerul viciat (CO2, praf și vapori toxici) este eliminat în afara clădirii. Stările de oboseală, astmul, pot fi evitate, alergicii pot respira liniștiți. Dotarea standard a aparatului conține un filtru de polen (G4) și opțional un filtru pentru alergici sau cu cărbune activ care protejează încăperile.

5. Siguranța: Aerisire fără să fie deschis geamul. În timpul zilei sau în timpul nopții, chiar și atunci când locatarii sunt în concediu, aerisirea are loc automat, asigurându-se schimbul optim de aer. Astfel, hoții nu pot pătrunde în locuință, ca și în cazul unui geam lăsat deschis.

6. Evitarea zgomotelor din afara casei: Zgomote cauzate de mașini, tren, etc. ne pot influența negativ viața. În zonele zgomotoase, geamurile sunt mai puțin sau deloc deschise. În consecință, sănatatea locuitorilor și calitatea clădirii au de suferit. Sistemul de ventilație cu recuperare de căldură M-WRG, nu necesită decât o suprafață foarte mică, ieșiri ale celor două țevi DN 100mm pentru aerul evacuat și aerul introdus, în comparație cu dimensiunile unei ferestre. Sistemul Meltem, poate fi instalat și la obiective cu cerințe mari de izolare fonică, asigurând în același timp schimbul de aer optim

7. Sistem decentralizat (instalații de perete): Traseele de tubulatură de la sistemele centralizate nu sunt necesare. Nu mai este necesară o proiectare deosebită, nu mai este necesară o rețea suplimentară de tubulatură în clădire și nu mai este nevoie să se țină cont de curățirea sistematică a tubulaturii pentru evitarea efectelor negative asupra sănătății, datorită microbilor care pot apărea pe aceste trasee, implicit și cheltuielile legate de această activitate fiind eliminate.

8. Consum minim de energie electrică: cele doua ventilatoare din instalație au în total un consum de energie electrică de 5,2 W la 30m3/h aer ventilat, respectiv 0,17 W/m3/h. “Efortul” instalației de a transporta prin zidărie aerul este evident mai mic decât cel al unei instalații centralizate, care trebuie să transporte pe metri întregi de tubulatură aerul.

9. Legarea la alte echipamente din clădire: Reglajul, controlul și citirea informațiilor de pe sistemul de ventilație controlată cu recuperare de căldură pot fi făcute dintr-o centrală. Meltemofera soluții individuale cu ajutorul sistemului M-WRG-SZ.

Știați că …

■ ne petrecem cca. 90% din timp în încăperi închise?
■ omul are nevoie zilnic de 20.000 litri de aer pentru respirație și cel puțin 30 m3/h de aer proaspăt pentru a se simți bine, confortabil?
■ într-o locuință cu 4 persoane se vaporizează 10 litri de apă/zi prin gătit, spălat, udat flori și respirație?
■ trebuie sa aerisiți locuința regulat pentru a elimina acești vapori și noxele cum ar fi formaldehidele, fumul de țigară și vaporii de la materialele de construcție, lucrurile din dotare, detergenți pentru curățenie, etc?
■ printr-un geam întredeschis 2 cm în partea superioară se “aruncă” iarna 0,15 €/oră?
■ și că valoarea crește la 1,10 €/oră la o deschidere de 12 cm?
■ există soluții care vă oferă eficiență energetică și economii, asigurându-vă totodată un climat igienic și sănătos în încăperi?
Sursa: Revista de specialitate a Institutului pentru Climatul în Clădiri, Germania e.V. „Luft als Lebensmittel”

Pentru… beneficiari

■ Confort prin aer curat, preîncălzit
■ Aerisire confortabilă fără praf și fără zgomot de afară (mașini, tren, avioane, etc.)
■ Economie la cheltuielile cu încălzirea
■ Evacuarea aerului viciat (fum de țigară, vapori din pardoseli și mobilă, praf, etc)
■ Aerisire individuală a încăperilor foarte flexibilă comparativ cu sistemele centralizate
■ Nu aveți prin casă trasee de tubulatură specifice sistemelor centralizate (ideal pentru constructiile deja existente)
■ Protecție împotriva umidității prin schimb minim controlat de aer (fără mucegai)
■ Încăperi protejate pentru alergici (filtru pentru alergici/ filtru cu cărbune activ)
■ Siguranța împotriva spargerilor în locuințe (nu mai rămân geamuri deschise pentru aerisire)
■ Poate fi montat atât sub tencuială cât și pe tencuială (la clădirile deja existente)
■ Sistem simplu de montat (poate fi montat de orice instalator sau electrician cu ajutorul instructiunilor de montaj)
■ Ridică valoarea clădirii prin păstrarea calității zidăriei
■ Reducerea emisiilor de CO2
■ Teste si avize ale TUV-Suddeutschland … și multe altele:
Clădiri noi uni sau multifamiliale, clădiri cu mai multe etaje, clădiri renovate. Aerisirea și dezumidificarea încăperilor umede (pivnițe, depozite, etc.

Pentru …antreprenori și constructori

■ Un potențial suplimentar de vânzare a imobilului
■ Argumente pentru vânzare: confort sporit și sănătate prin aer permanent curat și preîncălzit
■ Convenabil ca preț față de sistemele centralizate
■ Se poate atinge cu o cheltuială minimă standardul de casă eficientă
■ Timpul de uscare al construcției care se realizează în condiții normale pe parcursul a cca. 2-3 ani prin aerisire permanentă, se reduce la câteva luni folosind M-WRG
■ Evitarea deteriorărilor prin umiditate a clădirilor (mucegai) printr-un schimb regulat minim de aer
■ Satisfacerea clienților informați și pretențioși
■ Sistem simplu de montat (va furnizam instructiunile de montaj)
■ Instalarea se face de către electrician sau instalator
■ Aparat de montat pe perete, fără trasee de tubulatură
■ Soluție tehnologică modernă, conformă cu normele UE
■ Teste și avize ale TUV-Suddeutschland … și multe altele.
…multe domenii de aplicare: clădiri vechi renovate, clădiri noi uni sau multifamiliale, clădiri cu mai multe etaje, azile de bătrâni, cămine de studenți, clădiri de birouri, hoteluri, clădiri cu cerințe speciale de izolare fonică, spitale, policlinici, studiouri de dans, săli de sport; dezumidificare pivnițe, depozite închise.

Principiul de funcționare/tipuri de instalații

Sistemul M-WRG alimentează permanent și confortabil încăperea sau obiectivul cu un aer proaspăt cu temperatura optimizată. În ciuda faptului că ferestrele rămân închise, în special în perioada de încălzire, se asigură continuu un schimb de aer în toate încăperile. Beneficiarul are posibilitatea sa regleze individual în toate încăperile schimbul de aer dorit.

Aerul consumat va fi aspirat din zona superioară a încăperilor și transportat la schimbătorul de căldură(aer evacuat). În același timp se aspiră prin intermediul unui al doilea ventilator aer proaspăt din afară care este de asemenea filtrat și transportat la schimbatorul de căldură (schimbator de căldură în plăci cu curent în cruce). Aerul răcit și viciat va fi transportat în afară (aer evacuat) și aerul exterior preîncălzit va fi transportat în încăpere (aer introdus). Acest principiu folosit în zilele de iarnă este folosit vara, în sens invers.

Montajul aparatului se face pe partea interioară a peretelui exterior (montaj vertical), în partea de sus a încăperii (cca. 300 mm sub tavan). Aerul viciat se adună în acest loc și poate fi astfel eficient evacuat. În funcție de mărimea încăperii, pot fi montate unul sau mai multe aparate. Montajul se face pe sau sub tencuială.


Inainte sa treci la sectiunea Referinte, viziteaza si sectiunea Intrebari si Raspunsuri.

Referinte

Pentru comenzi sau intrebari, te rog sa mergi la sectiunea Contact.

Cum ne influenteaza activitatea solara starile de spirit

Lumina si caldura soarelui, dupa cum se stie din timpuri stravechi, au influente extrem de benefice asupra organismului uman, incalzindu-ne nu doar trupul, ci si sufletul. Fara lumina, oamenii devin mai pesimisti, melancolici, tristi, nervosi si anxiosi. Conform unui studiu realizat recent si publicat in revista electronica New Scientist, furtunile solare au efecte biologice directe asupra fiintelor umane.

Este vorba de anumite particule energetice ale Soarelui care incarca pozitiv inclusiv starile afective ale omului. Dupa cum Terra este inconjurata de un camp magnetic, la fel si animalele si oamenii au un camp magnetic propriu care ii protejeaza de factorii nocivi externi. Potrivit oamenilor de stiinta, magnetosfera protectoare a Pamantului are doua gauri mari, care permit accesul vantului solar in interior.

Acest fapt faciliteaza alimentarea cu energie a organismelor vii, dar face imposibil zborul deasupra polilor si poate influenta orbita satelitilor. In timpul vintului solar, format din particulele provenite din corona solara ce sunt expulzate in spatiu cu viteze de aproximativ 1,6 milioane de kilometri pe ora, se produce desprinderea acestor particule (care sunt descrise ca un fel de scantei solare).

Descoperirile facute pana acum sustin faptul ca particulele provenite de la Soare se lovesc si patrund in suprafata lunara de aproape 4 miliarde de ani. Oleg Shumilov, de la Institutul de Cercetari ale Problemelor Ecologice din Rusia, a analizat activitatea campului magnetic al Pamantului in perioada cuprinsa intre anii 1948 si 1997, constatand ca acesta are trei varfuri de intensitate in decursul unui an calendaristic.

Primul ciclu se desfasoara intre lunile martie si mai, al doilea in iulie si ultimul la sfarsitul lunii octombrie. In mod surprinzator, Shumilov a descoperit ca aceste maxime ale geomagnetismului coincid cu maximele cazurilor de tulburari afective inregistrate de medici (stari de dispozitie negativa, care provoaca boli sezoniere sau agravarea maladiilor psihice cronice – depresie, anxietate, tulburarile bipolare, schizofrenie etc).

El a lansat propunerea ca cercetatorii sa analizeze  mai atent si in profunzime legatura dintre activitatea acestor particule solare si starile de spirit ale fiintei umane, invocand in context descoperirile sale prezentate pe larg in lucrarea stiintifica intitulata Ploaia Solara – schimbarile pamantului au inceput, in care este explicata teoria distrugerii speciei umane din cauza schimbarilor bioclimatice.

Citeste articolul integral in RomaniaLibera

Vino să devii agent de spionaj ca să protejezi mediul

Copiii pot învăţa acum în ce mod pot ocroti mediul înconjurător, urmărindu-i pe eco-răufăcătorii de pe noul site web al “eco-agenţilor” al Agenţiei Europene pentru Mediu, disponibil în 24 de limbi.

Site-ul web al eco-agenţilor îi invită pe copiii între 9 şi 14 ani să devină “eco-agenţi” de spionaj în diferite poveşti cu benzi desenate. În fiecare poveste, 5 eroi din Olanda, Finlanda, Polonia, Turcia şi Grecia primesc o misiune specială, cum ar fi să se infiltreze într-un parc eolian din Olanda care este, de fapt, un paravan pentru o instalaţie de extracţie de gaze. După ce îşi creează profilul personal, fiecare nou agent apare chiar în benzile desenate alături de personajele permanente. Fiecare misiune cuprinde jocuri în care copiii câştigă puncte care se adună la scorul general.

Există deja două poveşti online: una despre schimbarea climatică şi una despre calitatea apei. Vor mai urma poveşti despre modul de viaţă sustenabil, biodiversitate şi calitatea aerului.

Colţul profesorului

Fiecărei poveşti îi corespunde un quiz. Cine răspunde corect primeşte un răspuns şi mai multe informaţii despre subiectul respectiv, iar cine răspunde greşit primeşte mai întîi un indiciu, iar apoi este invitat să incerce din nou. Quizurile pot fi, de asemenea, descărcate şi utilizate în clasă.

Profesorii pot accesa şi alte materiale educative, precum şi o listă a site-urilor web din ţara lor unde se găsesc informaţii mai detaliate despre chestiuni legate de mediu.

Site-ul web al eco-agenţilor (click)

Sursa: Agentia Europeana de Mediu

Ce trebuie sa stii despre o casa Fertighaus

Ce este un Fertighaus?

O casa pe structura de barne din lemn lamelar stratificat / Glulam, produsa in intregime in fabrica (in Germania) si montata pe santier in 2-3 zile.


Avantaje
1. Timp de construire scurt – casa de baza poate fi montata in cateva zile
2. Garantia unui pret fix – la cumpararea casei toate costurile sunt cunoscute in prealabil
3. Productia partilor constitutive este permanent verificata de organizatii independente de control al calitatii
4. Rezistenta la cutremure
5. Structura deosebita a zidurilor garanteaza o izolare termica deosebita: intr-o casa fertighaus, iarna este cald iar vara racoare
6. Constructia in mai multe straturi a peretilor economiseste energie
7. Peretii si elementele de plafon sunt prefabricate complet intr-o fabrica si transportate in forma lor finala spre santier – Astfel se ating standarde inalte de calitate; Vremea proasta nu poate influenta lucrarile
8. Modul de construire uscata previne aparitia umezelii la corpurile de constructie si minimalizeaza astfel riscul formarii de igrasie
9. Casele fertighaus sunt construite din materiale de constructii naturale precum lemnul, Fermacell sau vata minerala
10. Peretele Jumbo indeplineste cele mai inalte cerinte in ceea ce priveste izolarea fonica si protectia impotriva incendiilor, si este foarte rezistent: suportă 50kg pe surub si diblu – disponibil acum pentru Romania

11. Peretele Klima, mai mult decat peretele Jumbo, este conceput pentru standardul PassivHaus ( CasaPasiva) – va fi disponibil in curand pentru Romania.
12. Economie masiva de timp prin tencuirea, zugravirea si tapetarea directa a placii Fermacell
13. Nu sunt necesare lucrari costisitoare de spargere a zidurilor, tubulatura pentru electricitate si instalatii sanitare fiind deja incorporate din fabrica
14. Tipul de constructie usoara permit lucrari de finisare facile
15. Există case fertighaus in varianta de casa standard sau ca solutie individuala adaptata cerintelor si dorintelor personale
16. Echipa noastra construieste nu numai case unifamiliale sau duplexuri, ci si cladiri de locuinte cu mai multe etaje si obiective industriale
17. Casele fertighaus sunt extrem de stabile si au o durată de viată lunga
18. Posibilitatea de a alege dintr-o gama foarte mare de proiecte si modele de case.

Mi-as permite in continuare sa va prezint diversele pachete de finisare disponibile pentru casele Fertighaus:

– casa in “varianta pre-echipata” inseamna cam ceea ce in termeni clasici am numi casa la rosu; viitoarea dumneavoastra casa Fertighaus se va fabrica in Germania in cel mult cateva zile dupa ce specialistul nostru verifica fundatia facuta si o declara corespunzatoare. In alte cateva zile casa dumneavoastra va fi transportata pe cca 3 LKW-uri de peste 100 mc urmand ca in cel mult 2-3 zile sa fie montata; la momentul repectiv puteti spune ca aveti o casa izolata si inchisa (panourile contin desigur elementele de tubulatura pentru toate tipurile de instalatii, tamplaria, etc..), pregatita pentru demararea lucrarilor de instalatii si finisaje, adica lucrarile care se vor regasi in pachetele urmatoare .

– casa in “varianta partial finisata” inseamna ca principiu: sape de egalizare; instalatia electrica completa; instalatia de incalzire, inclusiv centrala termica; instalatia sanitara preliminara.

– casa in “varianta la cheie” completeaza lucrari ca: finisajele interioare pentru pereti, gresie, faianta, pardoseli (parchete etc..) precum si obiectele sanitare, usile interioare, inclusiv montajul acestora. Daca optati pentru “varianta la cheie” , puteti intelege ca la momentul la care preluati casa Fertighaus, totul este ca-n povesti si nu mai aveti nevoie decat de lenjerie si prosoape, in conditiile in care mobilierul este deja comandat.

Casa cu finisaje standard este o casa echipata cu materiale care au un raport calitate/pret foarte bun; desigur ca la planificarea casei (intalniri succesive cu consilierul nostru de specialitate), dumneavoastra veti putea alege orice alta echipare in functie de gust si dorinta (planificarea inseamna momentul in care familia cumparatoare, asistata de catre consilierul nostru, decide care vor fi optionalele propriei case Fertighaus).

Dupa semnarea contractului de cumparare (cand se achita avansul de doar 8% din valoarea contractului), va vom pune la dispozitie planurile casei care, ulterior, trebuiesc traduse sub forma de proiect de catre o firma din Romania (tot prin intermediul nostru), iar partea de autorizari poate fi derulata de catre noi in baza tarifelor legale in vigoare (din care o parte sunt suportate de catre noi); in pretul casei nu este inclusa fundatia, aceasta urmand sa fie realizata de catre un subcontractor, contra unui pret special! Aveti latitudinea sa va executati fundatia in regie proprie sau cu o firma terta aleasa de dumneavoastra.

Fundatia (cu demisol sau nu) se va construi dupa cum doreste clientul (vorbesc de inaltine, lungime, latime). Noi, ca si recomadare cerem construirea unui soclu de minim 30 de cm deasupra solului. Si avem ca si cerinte pastrarea dimensiunilor date din proiect sau care au fost incredintate pentru proiectarea fundatiei pentru a nu exista diferente intre dimensiunile fundatiei si cele ale casei Fertighaus.

Transportul este calculat pentru nordul tarii si este inclus in pret. Pentru restul tarii (referinta principala Bucuresti) , pretul difera cu 800 Euro pentru un camion. Aici apare ca si diferenta numarul de transporturi necesare unui model de casa (de exemplu Victory Star – 3 transporturi , pentru Plus 3 – fiind necesare 4 transporturi).

Imi permit sa revin si sa creionez foarte pe scurt modul in care se succed pasii pana la momentul in care casa dumneavoastra ajunge in stadiu finit :

– in urma obtinerii autorizatiilor, demaram constructia fundatiei; in conditii normale constructia acesteia ar putea sa dureze de la doua saptamani la cca patru saptamani (in functie de vreme)

– receptia fundatiei de catre specialistul nostru se face la momentul la care placa superioara a fundatiei este turnata (placa, care trebuie sa fie perfect plana); acela este momentul in care casa dumneavoastra primeste “unda verde” pentru a fi produsa in fabrica din Germania.

– ratiunea producerii si livrarii casei dupa metoda “Just In Time” (exact la timp) este aceea ca, la momentul la care fundatia este uscata, casa dumneavoastra va fi deja livrata urmand ca in cel mult doua zile sa fie montata si acoperita !

– in alte cateva saptamani casa dumneavoastra Fertighaus va fi finisata in etape si in functie de pachetul ales de catre dumneavoastra.

Noi va vom pune la dispozitie si consilierul financiar potrivit pentru a discuta inantarea modelului de casa Fertighaus ales de catre dumneavoastra; absolut orice finantator va oferi cu placere si incredere resursele necesare pentru o constructie care se realizeaza “Just In Time” , adica pentru o casa Fertighaus (produsa in Germania).

Platile vor fi efectuate esalonat, dupa cum urmeaza:
8% din valoarea contractului se datorează înainte de începerea proiectării (la semnarea contractului)
87% după montare (realizarea întregului volum de prestaţie, mai puţin realizarea faţadei)
5% după relizarea faţadei (aplicarea tencuielii si a culorii alese de dumneavoastra).

Pentru orice alte intrebari, te rog sa mergi la sectiunea Contact.

Eficienta Energetica in Constructii

CFLs

Material educativ pentru implemantarea masurilor de eficienta energetica in scoli.

Introducere

In aceasta lucrare ne vom referi la principalul rol al unei clădiri si anume acela de a asigura un mediu sănătos, plăcut şi confortabil, cât mai puţin dependent de condiţiile exterioare, în special de cele meteorologice şi acustice, satisfacerea acestor exigenţe, legată direct de consumul de energie, reprezentand un factor important in proiectarea constructiilor.

Energia utilizată în exploatarea clădirilor este destinată realizării unui mediu interior corespunzator, respectiv încălzirii în perioada rece a anului, răcirii în perioada caldă, iluminatului şi ventilării.

Cercetările orientate în direcţia identificării unor strategii şi mijloace de rezolvare a problemelor energetice şi, mai recent, a celor de mediune arata faptul ca este pe deplin posibilă obtinerea unei bune calitati arhitecturale, a unui mediu interior agreabil, confortabil şi sănătos şi a unui consum de energie redus.

Calitatea mediului interior, factor determinant în ceea ce priveşte sănătatea şi starea de bine a ocupanţilor unei clădiri, este determinată de compoziţia aerului şi de confort. Percepţia nivelului de confort implică un anumit grad de subiectivism, dar în acelaşi timp este rezultatul acţiunii simultane a unor factori obiectivi, cuantificabili, de ordin arhitectural, constructiv sau de exploatare.

I) Notiuni despre confort

În concordanţă cu tipul principalelor informaţii primite din mediul ambiant, confortul în general presupune confort, termic, vizual şi acustic. Percepţia nivelului de confort implică un anumit grad de subiectivism, dar în acelaşi timp este rezultatul acţiunii simultane a unor factori obiectivi, cuantificabili, de ordin arhitectural, constructiv sau de exploatare.

Dacă asigurarea confortului acustic nu este direct legată de factorul energetic, asigurarea confortului termic şi vizual pe întreaga durată a anului necesită un anumit consum energetic pentru încălzire, climatizare, iluminat.

Confortul termic se realizează prin:

asigurarea unei temperaturi operative medii, ca rezultantă a temperaturii aerului, a suprafeţelor delimitatoare, a umidităţii şi vitezei de mişcare a aerului, în concordanţă cu natura activităţii şi îmbrăcămintea ocupanţilor;

limitarea asimetriei temperaturilor radiante şi a gradienţilor de temperatură la valori acceptabile;

evitarea situaţiilor în care ocupanţii vin în contact cu suprafeţe prea reci sau prea calde;

evitarea curenţilor de aer (limitarea vitezei de mişcare a aerului);

Aceste exigenţe se cer a fi îndeplinite de-a lungul intregului an, atât în condiţii de iarnă, cât şi în cele de vară.

Confortul vizual este obţinut prin asigurarea unui iluminat adaptat activităţii în câmpul vizual, evitând contrastele foarte pronunţate, mai ales orbirea. Iluminatul natural este confortabil în măsura în care intensitatea sa poate fi controlată.

Confortul acustic poate fi asigurat prin evitarea zgomotelor jenante, prin reducerea intensităţii acestora la sursă sau prin izolare acustică la zgomote aeriene sau de impact. Nivelul de zgomot normat admisibil are valori corelate cu natura activităţii care se desfăşoară într-un anumit spaţiu ( activitate intelectuală, odihnă, îngrijirea sănătăţii etc.)

II) Strategii şi mijloace de realizare a mediului interior sănătos şi confortabil cu consumuri reduse de energie

Reducerea consumurilor energetice necesare unui mediu interior sănătos şi confortabil poate fi obţinută prin aplicarea unor măsuri pasive, asociate unor consumuri energetice minime, integrate în concepţia arhitecturală şi constructivă a clădirii. De exemplu, instalaţiile de ventilare mecanică sau de climatizare, care corect concepute şi exploatate ar putea contribui la asigurarea unui mediu sănătos şi confortabil, se încadrează în categoria măsurilor active, pe când protecţia termică sau ventilarea controlată sunt măsuri pasive.

În general, măsurile de asigurare a confortului termic cu consumuri reduse, cu anumite excepţii, contribuie la (sau nu afectează) calitatea aerului.

Una din măsurile care intervine în satisfacerea ambelor categorii de exigenţe, în anumite situaţii în mod contradictoriu, este ventilarea, care redusă sub un anumit nivel în scopul economisirii energiei, devine insuficientă din punct de vedere a calităţii aerului sau a riscului de condens.

Izolarea termică a anvelopei cladirii

Presupune utilizarea raţională în alcătuirea anvelopei unei clădiri, a unor materiale care împiedică transmiterea căldurii interior-exterior (iarna) si exterior-interior (vara).

Materialele folosite în mod curent pentru izolare termică au conductivitatea termică şi densitatea reduse, sunt de natură organică sau anorganică şi se prezintă sub formă de plăci, blocuri, saltele etc. Proprietăţile lor şi domeniile de aplicabilitate sunt în general bine cunoscute, ca şi soluţiile constructive în a căror alcătuire sunt incluse: structuri omogene uşoare, structuri stratificate compacte, structuri ventilate, acoperişuri verzi, pereţi cu izolaţie transparentă etc.:

Eficienţa izolaţiei termice presupune continuitatea sa pe întreaga suprafaţă a anvelopei. Orice discontinuitate fizică sau geometrică generează o punte termică caracterizată prin pierderi de căldură suplimentare şi risc de condens şi inconfort. Aceste punţi termice trebuie evitate pe cât posibil sau tratate de o manieră corespunzătoare atunci când nu pot fi evitate.

Forma şi orientarea clădirii

Suprafaţa de contact între clădire şi mediul exterior influenţează atât pierderile cât şi aporturile de căldură. O suprafaţă exterioară cât mai mică sporeşte eficienţa termoizolării, indicele de compactitate fiind unul din parametrii importanţi în stabilirea indicatorilor energetici.

Suprafeţele vitrate corect dimensionate şi orientate contribuie la reducerea pierderilor de căldură şi valorificarea aporturilor solare

Orientarea judicioasă în raport cu vânturile dominante şi punctele cardinale este importantă pentru controlul infiltraţiilor de aer şi pentru asigurarea unui traseu convenabil de circulaţie a aerului pe timpul verii în scopul climatizării spaţiilor.

Inerţia şi masa termică

Inerţia termică reprezintă capacitatea clădirii de a menţine o temperatură interioară cât mai apropiată de valoarea medie exterioară în absenţa unei surse de încălzire sau răcire. Aceasta reflectă capacitatea anvelopei şi a elementelor de compartimentare de a amortiza şi defaza în timp oscilaţiile temperaturii exterioare şi ale fluxurilor generate de radiaţia solară şi aporturile din utilizare.

Ventilarea

Rolul ventilării este complex, constând atât în reîmprospătarea aerului, prin evacuarea aerului interior viciat şi înlocuirea cu aer proaspăt, cât şi în asigurarea confortului, în special în condiţii de vară. Cerinţele de economisire a energiei, precum şi neajunsurile de alt ordin legate de ventilarea mecanică şi mai ales de condiţionarea aerului, au determinat o reorientare spre ventilarea naturală controlată, nu numai în cazul locuinţelor cat şi in cel al clădirilor publice, multietajate.

Avantajele climatice ale solului

Masa termică importantă a solului determină o atenuare progresivă a variaţiilor diurne şi anuale ale temperaturii aerului exterior cu adâncimea, însoţită de o defazare în timp. Acestea pot fi valorificate la realizarea construcţiilor subterane sau parţial îngropate, la concepţia şi realizarea sistemelor de stocare sezonieră a energiei solare precum şi a unor sisteme de preîncălzire/prerăcire a aerului proaspăt introdus în clădiri prin procesul de ventilare.


Valorificarea energiei solare

Sistemele pasive de valorificare a energiei solare constând în spaţii de tip seră, pereţi cu efect de seră, faţade solare de diverse tipuri etc., au pătruns în vocabularul de bază al arhitecturii contemporane. Funcţionarea lor se bazează pe efectul de seră, inerţia termică, circulaţia aerului prin convecţie termică naturală. Valorificarea acestor principii a avut ca rezultat elaborarea unor soluţii şi sisteme complexe bazate pe cumularea mai multor efecte şi integrarea lor în concepţia arhitecturală generală. Sistemele pasive de valorificare a energiei solare asociate cu sisteme de preluare a căldurii din aerul viciat,sistemele de condiţionare a aerului prin folosirea unor schimbătoare de căldură sol – aer, sau sisteme evaporative de răcire pentru condiţii de vară conduc la importante economii de energie în cadrul unor clădiri ecologice, cu reale calităţi de adaptare la fluctuaţiile parametrilor mediului exterior.

Progresele tehnologice în domeniul materialelor şi produselor de construcţii oferă proiectanţilor soluţii tehnice complexe, cu eficienţă ridicată cum sunt: termoizolaţiile transparente, geamuri termoizolante cu proprietăţi optic selective, faţade active implicate în ventilarea spaţiilor etc.

Reducerea energiei pentru iluminat

Reducerea cantităţii de energie pentru iluminat implică prelungirea duratei de utilizare a luminii de zi, ceea ce se obţine în special prin măsuri de ordin arhitectural: adoptarea formei şi dimensiunilor optime pentru ferestre, evitarea obstrucţionării ferestrelor de către copaci, instalaţii sau clădiri, colorarea suprafeţelor opuse ferestrelor în nuanţe deschise, reflectorizante, evazarea golului de fereastră spre exterior pentru a mări suprafaţa de cer vizibil. In acest fel se obţine o uniformizare a iluminatului şi o scurtare a duratei de utilizare a luminii artificiale.


III) Punti termice – pierderi de caldura

In cele ce urmeaza, ne vom referi mai indeaproape la notiunea de punte termica.

Puntea termica este acea suprafata, unde intra in contact doua materiale ale caror capacitati de retinere a caldurii sunt diferite, avand loc o pierdere de caldura.

Stiind ca posibilitatile de retinere a caldurii sunt date si de grosimea materialului, puntea termica poate sa apara la elementele de inchidere alcatuite din acelasi material care are variatii de grosime.

De regula, atunci cand construim suntem nevoiti sa utilizam materiale diferite avand rezistente termice diferite, unele fiind mai bune izolatoare, altele mai putin.

Puntile termice se formeaza si in acele locuri unde este intrerupta termoizolatia, permitand pierderea de caldura prin acele locuri.

Aceste punti termice cu pierderi de caldura semnificativa se formeaza la elementele care compun peretele exterior al casei, de exemplu: contactul dintre tocul ferestrei si buiandrugul de beton, la buiandrugii de beton care nu sunt protejati termic( in aceasta situatie este posibila si aparitia fenomenului de condens).

Puntile termice favorizeaza variatii de temperatura, variatii care afecteaza in mod negativ comportarea in timp a materialelor ce compun elementul de inchidere.

Prin aceste punti termice se recomanda reducerea pe cat posibil a suprafetelor neprotejate termic, care sunt in contact direct cu exteriorul.

Puntile termice sunt direct influentate de raportul dintre latimea puntii termice si grosimea elementului de separare. Cu cat latimea puntii este mai mare, cu atat si pierderea de caldura este mai mare.

Pentru evitarea formarii puntilor termice, se recomanda reducerea pe cat posibil a latimii elementului care favorizeaza formarea acestora si dispunerea spre interior a stratului principal cu masa mare.

Reducerea aparitiei puntilor termice se mai poate face prin prevederea de materiale termoizolante la intersectia dintre doua elemente care au rezistente termice diferite, evitandu-se astfel si formarea elementului de condens.

IV) Ferestrele

Ferestrele au un aport esential la eficienta energetica a unei case – pana la 30% din caldura pierduta dintr-o casa este pierduta datorita ferestrelor. Asadar, ferestrele si alte suprafete vitrate au un impact major asupra eficientei anvelopei cladirii. Daca nu sunt corect proiectate si realizate, permit un nedorit transfer termic catre exterior, in caz contrar contribuind la asigurarea confortului anual al locuintei.

Ferestrele asigura iluminatul natural, ventilarea, controlul zgomotului, securitatea si, nu in ultimul rand, privelistea.

Acumularea si pierderea de caldura intr-o casa bine izolata se manifesta predominant prin suprafetele vitrate. Intr-o camera medie cu expunere sudica, acumularea de caldura din timpul verii echivaleaza cu energia calorica radiata de un calorifer obisnuit. In timpul iernii, prin aceeasi fereastra se pierde de peste 10 ori mai multa caldura decat prin suprafata echivalenta a unuia din peretii exteriori izolati.

Cu ferestre bine proiectate pasiv se poate acumula caldura in timpul iernii si respinge in timpul verii. Ele admit curentii naturali de racire si se opun vanturilor puternice care sufla iarna.

Alegerea unor ferestre eficiente energetic, pozitionarea lor adecvata si umbrirea pasiva reprezinta o investitie eficienta care va mentine casa confortabila, linistita si economica tot timpul anului. Aceasta investitie suplimentara este rapid amortizata de economiile realizate ca urmare a reducerii consumurilor energetice. O alegere proasta si o proiectare neglijenta va condamna, pana la prima renovare, la cheltuieli suplimentare.

Geamurile

Oferta de geamuri este foarte mare. Alegerea sticlei adecvate este un factor major care determina nu numai eficienta energetica a ferestrei, ci si alte aspecte ca permeabilitatea la lumina si la zgomot, respectiv, securitatea.

soareSticla pentru geamuri este, in general, clasificata ca absorbanta si reflexiva. Radiatia solara care nu este reflectata sau absorbita, este transmisa prin fereastra.

Sticla inchisa la culoare este cel mai comun tip de sticla absorbanta. Ea actioneaza dupa principiul ochelarilor de soare: reduce radiatia solara care intra in casa, ajutand la mentinerea unei temperaturi confortabile vara.

Sticla reflexiva este tratata cu acoperiri care, in functie de rezistenta, se aplica la interiorul sau exteriorul ferestrei.

Sticla reflexiva spectral este de regula folosita la fatadele vestice, acolo unde sunt prioritare controlul solar si al luminii naturale.

Sticla cu emisie redusa (low-e) are o acoperire care reduce cantitatea de energie cu lungime de unda mare (infrarosii) ce paraseste casa prin ferestre.

Polimerii pot substitui, din ce in ce mai bine sticla, deocamdata in anumite aplicatii ca ferestre translucide sau iluminatoare de acoperis. Mai pot fi inclusi in materiale composite.

Geamul dublu asigura o izolatie termica mai mare. El consta in doua fete de sticla etansate pe contur. Spatiul dintre ele poate fi umplut cu aer sau, si mai bine, cu un gaz inert cu proprietati termice mai bune ca ale aerului si sticlei (argon).

geamPerformantele termice pentru spatiul umplut cu aer ating un maxim atunci cand acesta masoara cca. 12 mm. Atunci cand se doreste ca geamul astfel conceput sa controleze si nivelul zgomotgolui este necesar un spatiu mai mare, dar in detrimentul aptitudinilor termice.

Pentru a obtine cele mai bune performante , sticla pentru controlul solar trebuie amplasata la exteriorul ferestrei, iar cea pentru emisia redusa la interior. Sticla ce controleaza soarele previne patrunderea radiatiei solare nedorite, iar sticla low-e reduce pierderea de caldura din interior. Sticla low-e blocheaza si caldura radiata de sticla exterioara cand aceasta se incalzeste excesiv.

Alternativa ieftina a unui geam conventional dublu este utilizarea unei membrane subtiri, flexibile si cu transparenta buna de polietilena in locul sticlei interioare . Membrana se aplica printr-un procedeu special, dar nu foarte complicat, utilizand o banda de fixare pe cadrul ferestrei care se aplica umezita si se usuca cu un uscator de par, de exemplu. Acest sistem inlocuieste cel mai performant sistem sticla-dubla mentionat pana aici, dar cu un pret mai mic. Intre altele, acest sistem se utilizeaza si la colectoarele solare tip panou (flat).

Tamplaria

Tamplaria ferestrei ocupa locul secund in ceea ce priveste impactul energetic al suprafetelor vitrate asupra cladirii.

Tamplaria din aluminiu este usoara, rigida, durabila si facil de imbinat in forme complexe, dar materialul este un bun conducator de caldura si atunci poate reduce performantele ferestrei cu pana la 30%. Pe de alta parte aluminiul este un material foarte costisitor, deoarece pentru producerea lui se consuma foarte multa energie (incorporeaza multa energie). Din acest motiv el ar trebui folost in alte aplicatii, unde efectiv nu are inlocuitori pe masura. Nefiind biodegradabila, tamplaria de aluminiu trebuie reciclata dupa consumarea duratei de viata normala in scopul reducerii impactului de mediu.

Pentru reducerea conductivitatii termice se utilizeaza, in cazul tamplariei de aluminiu, barierele termice. Bariera termica separa tamplaria in doua piese, interioara si exterioara, prin intermediul unui material cu conductivitate redusa.

Tamplaria de lemn izoleaza mai bine termic, dar presupune mai multa intretinere in comparatie cu cea din aluminiu. Tamplaria de lemn se dilata si se contracta, urmarind variatiile de temperatura. In plus tolerantele sale sunt mai mari decat cele realizate de aluminiu.

Tamplaria din PVC are proprietati termice similare celei de lemn si intretinere similara celei de aluminiu. Solicitati numai tamplarie PVC de calitate superioara pentru a evita deformarea ei in timp.

Recent a fost introdusa tamplaria din poliester armat cu fibre care, din punct de vedere termic, este cel mai eficient material.

Tamplaria din material compozit este, de asemenea, disponibila. Este alcatuita din doua piese, aluminiu la exterior si lemn/PVC la interior. Evident, performantele ei termice se alfa undeva intre aluminiu si lemn/PVC.

In principiu, avand in vedere conditiile climatice din tara noastra, ferestrele trebuie proiectate sa retina caldura in interior.

Selectarea ferestrelor este un principiu important de proiectare pasiva. Sticla este un foarte bun conducator de caldura, permitand fluxului de caldura sa o strabata cu usurinta. Aceasta proprietate trebuie tratata foarte atent in cadrul unei proiectari ingrijite.

Performanta termica a ferestrei este caracterizata de coeficientul de transfer termic U.

Cu cat valoarea U este mai mica, cu atat fereastra este mai performanta termic. Dublarea geamurilor si tratarea sticlei reduc valoarea U (geam termopan) . Este important sa folosim ferestre cu o valoare U cat mai mica, pentru a retine caldura in interior.

Suprafetele formate din geamuri simple, neprotejate, formate dintr-un singur strat de sticla pierd de aproape 20 de ori mai multa caldura decat aceeasi suprafata formata dintr-un perete termoizolat. Sticla simpla, neprotejata, creeaza trei probleme majore in timpul iernii: pierderea de caldura, disconfortul si condensul. O protectie potrivita poate reduce pierderea de caldura la aproape 50%, ajutand astfel la economisirea energiei.

Prin asigurarea unui strat de aer “statator” intre fereastra si camera incalzita, efectele pierderii de caldura, disconfort si condens pot fi considerabil reduse.

draperieIzolarea la interior a ferestrelor poate reduce semnificativ pierderea de caldura iarna. Cele mai bune sunt draperiile din tesatura bine inchise si galeriile lipite de peretele exterior. Draperiile sunt bune si vara, deoarece protejeaza impotriva supraincalzirii, mai ales daca au o acoperire reflectorizanta. Draperiile trebuie bine fixate atat sus cat si jos pentru a preveni patrunderea aerului cald din incapere in spatele acesteia, racirea si patrunderea din nou in interior prin partea de jos. Exista alte multe cai, in principiu, asemanatoare pentru a reduce pierderea de caldura din zona ferestrelor. Folosirea draperiilor reprezinta o metoda efectiva de a “izola” ferestrele si de a impiedica pierderea de caldura in timpul noptii. Draperiile pot asigura o protectie suplimentara si pe timpul verii, mai ales atunci cand sunt facute dintr-un material reflectorizant, si, de ce nu, pot asigura intimitatea.

Folosirea jaluzelelor interioare de tipul roman sau olandez, montate la dimensiunile potrivite, executate din materiale avand la baza lana texturata pot reduce transferal termic in timpul noptii. La fel ca si draperiile, asigura o protectie suplimentara in timpul zilelor calde de vara atunci cand sunt coborate.

Obloanele izolate pot fi folosite atat la interior cat si la exterior si trebuie sa fie montate corespunzator pe cadrul ferestrei, formand o perna de aer etansat. Obloanele, in special cele exterioare, pot asigura umbra si astfel reduc cresterea caldurii in camera.

In timpul verii , o buna umbrire pasiva poate reduce temperatura din vecinatatea ferestrei si fluxul termic care o strabate. Principalul rol al dispozitivelor de umbrire este de a preveni trecerea prin fereastra a radiatiilor solare directe sau indirecte. Coeficientul de acumulare termica sau umbrire este o masura a controlului termic al ferestrei. In climatul tarii noastre sau pentru orientari vestice sunt recomandate ferestre cu un coeficient redus de acumulare termica.

Coeficientul de acumulare termica poate ajuta la incalzirea casei iarna, dar vara este de dorit ca el sa micsoreze caldura absorbita. Castigul termic solar poate fi controlat prin orientare si umbrire si/sau gemuri adecvate.

Transmiterea luminii

O proiectare ingrijita si o amplasare buna maximizeaza iluminarea naturala. O lumina naturala stralucitoare intretine starea de sanatate si buna dispozitie, reducand si iluminatul electric.

Lumina naturala asigura o buna perceptie a culorilor si texturilor materialelor, fiind preferata de aproape toate plantele de interior.

Transmitanta unei ferestre este o masura a cantitatii de lumina transmisa prin sticla. O valoare mare a transmitantei este de dorit pentru a maximiza iluminatul si privelistea, dar contravine necesitatii de control al radiatiei solare.

Iluminatul natural difuz este in general cel mai indicat pentru asigurarea uniformitatii iluminarii unei camere si evitarea stralucirii. Luminatoarele de acoperis sunt foarte eficiente, mai ales daca se foloseste sticla avansata tehnologic.

Asigurarea ventilatiei este o functie importanta a ferestrelor. Ea depinde de amplasamentul ferestrei, marimea deschiderii si forma cadrului tamplariei.

Ventilatia transversala este de aproximativ 5 ori mai eficienta decat ventilatia pe o singura parte si favorizeaza miscarea convectiva a aerului in interiorul casei.

Pentru reducerea zgomotului exterior cu frecvente mari sunt necesare ferestre duble cu sticla groasa, cu un spatiu de aproximativ 100 mm, dar aceasta valoare reduce performantele termice. Sticla laminata groasa este, de asemenea, buna pentru controlul zgomotului, dar are performante termice modeste.

Condensarea

Amebele fete de sticla ale unei ferestre eficiente energetic au temperaturi apropiate de cele adiacente reducand astfel fenomenul de condens impreuna cu celelalte efecte nedorite ale sale. In contrast, ferestrele lipsite de eficienta termica creaza diferente mari de temperatura intre temperatura din camera si sticla interioara, facilitand formarea condensului.

Ferestrele eficiente sunt etanse si contin un compus sicativ in bandajul inferior perforat pentru a elimina condensarea.

Ferestrele reprezinta elemente de constructie cu un pret ridicat. Costurile ferestrelor si incalzirii/racirii casei sunt strans legate. O investitie in ferestre eficiente energetic poate reduce drastic consumul de energie pentru incalzire/racire. Ferestrele eficiente energetic pot reduce, de asemenea, varfurile de incalzire/racire si pot reduce capacitatea sistemelor de incalzire/racire, conducand si la reducerea investitiei totale.

Autor: NARE2