Executivul a aprobat Programul national de eficienta energetica pentru 2009-2010


Executivul a aprobat miercuri, 10 decembrie, Programul national de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010, care asigura sprijin financiar prin cofinantare nerambursabila de la bugetul de stat pentru o serie de obiective de investitii din sectorul energetic, informeaza un comunicat al Executivului.

Prin implementarea Programului se preconizeaza obtinerea unor importante economii de energie si combustibili, precum si reducerea poluarii mediului ambiant. Totodata, se va da un exemplu altor institutii si organizatii de stat sau private.

Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public este o continuare a actiunilor de implementare a masurilor de crestere a eficientei energetice, desfasurate in anii 2005-2006, prin intermediul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei (ARCE), cu diversificarea tipului de lucrari pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, care vor obtine sprijin financiar de la bugetul de stat.

Sprijinul financiar se acorda pentru reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice (ex. trecere pe biomasa), categoriile de lucrari de investitii eligibile fiind cele pentru reabilitarea si eficientizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica (SACET), la nivel de producere, transport si distributie (centrale de termoficare de zona, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice si/sau utilaje performante), lucrarile pentru producerea energiei in sisteme de cogenerare, cele pentru modernizarea si extinderea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice in circuit primar si circuit secundar (magistrale de termoficare, retele termice exterioare de incalzire si apa calda de consum) si lucrarile pentru automatizarea functionarii sistemelor si instalatiilor si contorizarea consumului de energie termica aferent consumatorilor finali cuplati la SACET. De asemenea, sunt eligibile si lucrarile pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solara, energie geotermala, energie din biomasa) si cele pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice.

In cadrul acestui program, este vizata si reabilitarea termica a unor cladiri publice si utilizarea potentialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrica si/sau termica (proiecte cu un puternic impact socio-economic), fiind eligibile investitiile privind reabilitarea instalatiilor interioare termice si electrice ale cladirii, imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei exterioare ale cladirii (pereti si ferestre), utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum etc.

In cazul modernizarii iluminatului public interior si exterior si eligibile investitiile ce vizeaza inlocuirea iluminatului cu incandescenta cu iluminat prin utilizarea unor lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator, introducerea unor automatizari care sa conduca la scaderea consumului inutil de energie electrica in perioadele in care iluminatul public poate fi redus la un nivel de siguranta.

Conditiile de eligibilitate si de acordare a sprijinului financiar nerambursabil este conform criteriilor si principiilor programelor comunitare.

Initiatorul si beneficiarul proiectului de investitii este o autoritate locala, iar fundamentarea se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locala si conform cu strategia energetica locala. O alta conditie este existenta surselor financiare in bugetul local, sau din alte surse de finantare, astfel incat sa poata fi acoperit un minimum de 70 la suta pentru lucrari de reabilitare si modernizare a sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica si lucrarile de modernizare a iluminatului public si un minimum de 50 la suta pentru lucrari de reabilitare termica a unor cladiri publice. Beneficiarul trebuie sa utilizeze fondurile primite pentru achizitia de echipamente si/sau pentru acoperirea a 50 la ssuta din costurile aferente executarii auditului energetic al cladirii publice (inclusiv TVA). Alte criterii presupun indicatorii de eficienta energetica si economica si introducerea de tehnologii moderne.

Asigurarea sprijinului financiar nerambursabil se va face cu respectarea unor conditii referitoare la procentele maxime de cofinantare in functie de valoarea totala actualizata a lucrarilor de investitii, valoarea programului de finantare pe fiecare din anii 2009 si 2010 si etapizarea proiectelor de investitii. Procentele de cofinantare sunt cuprinse intre 30 la suta si 50 la suta.

Cele trei tipuri de obiective de investitii eligibile vor beneficia de urmatoarele alocari procentuale din totalul sumei alocate anual pentru Programul national 2009-2010, la care se adauga reportul sumei totale care a ramas neutilizata in anul anterior: 40 la suta pentru reabilitare si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice, 40 la suta pentru reabilitarea termica a unor cladiri publice si utilizarea potentialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrica si/sau termica, inclusiv pentru rambursarea cotei de 50 la suta din costurile aferente executarii auditului energetic al cladirii publice, inclusiv TVA si 20 la suta pentru modernizarea iluminatului public interior si exterior.

ARCE este autoritatea competenta de implementare a acestui program, calitate in care executa analiza tehnica de specialitate pentru determinarea eligibilitatii proiectelor si pentru selectarea acestora pe baza unor criterii tehnico-economice. Prin intermediul Filialelor sale Teritoriale, ARCE culege datele privind proiectele de investitii si asigura monitorizarea implementarii acestora, pe intreaga durata a desfasurarii lucrarilor, precum si ulterior punerii in functiune, pentru verificarea atingerii parametrilor de proiect.

Pentru finantarea Programului se aloca suma de 32,9 milioane lei pentru anul 2009 si respectiv 40 milioane lei pentru anul 2010. Sprijinul financiar pentru cofinantarea proiectelor este asigurata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, prin transferuri intre unitati ale administratiei publice.

Conform legislatiei Uniunii Europene, este necesar ca sectorul public sa detina un rol exemplar in domeniul utilizarii eficiente a energiei si resurselor regenerabile de energie, cu aplicarea celor mai moderne solutii de modernizare si retehnologizare.

Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile a fost desfasurat cu succes in anul 2007. Din 37 proiecte selectate si cofinantate au fost finalizate 17.

Sursa:

Eu-Ro Jurnal (CCIB)