Executivul a aprobat Programul national de eficienta energetica pentru 2009-2010


Executivul a aprobat miercuri, 10 decembrie, Programul national de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010, care asigura sprijin financiar prin cofinantare nerambursabila de la bugetul de stat pentru o serie de obiective de investitii din sectorul energetic, informeaza un comunicat al Executivului.

Prin implementarea Programului se preconizeaza obtinerea unor importante economii de energie si combustibili, precum si reducerea poluarii mediului ambiant. Totodata, se va da un exemplu altor institutii si organizatii de stat sau private.

Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public este o continuare a actiunilor de implementare a masurilor de crestere a eficientei energetice, desfasurate in anii 2005-2006, prin intermediul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei (ARCE), cu diversificarea tipului de lucrari pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, care vor obtine sprijin financiar de la bugetul de stat.

Sprijinul financiar se acorda pentru reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice (ex. trecere pe biomasa), categoriile de lucrari de investitii eligibile fiind cele pentru reabilitarea si eficientizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica (SACET), la nivel de producere, transport si distributie (centrale de termoficare de zona, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice si/sau utilaje performante), lucrarile pentru producerea energiei in sisteme de cogenerare, cele pentru modernizarea si extinderea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice in circuit primar si circuit secundar (magistrale de termoficare, retele termice exterioare de incalzire si apa calda de consum) si lucrarile pentru automatizarea functionarii sistemelor si instalatiilor si contorizarea consumului de energie termica aferent consumatorilor finali cuplati la SACET. De asemenea, sunt eligibile si lucrarile pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solara, energie geotermala, energie din biomasa) si cele pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice.

In cadrul acestui program, este vizata si reabilitarea termica a unor cladiri publice si utilizarea potentialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrica si/sau termica (proiecte cu un puternic impact socio-economic), fiind eligibile investitiile privind reabilitarea instalatiilor interioare termice si electrice ale cladirii, imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei exterioare ale cladirii (pereti si ferestre), utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum etc.

In cazul modernizarii iluminatului public interior si exterior si eligibile investitiile ce vizeaza inlocuirea iluminatului cu incandescenta cu iluminat prin utilizarea unor lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator, introducerea unor automatizari care sa conduca la scaderea consumului inutil de energie electrica in perioadele in care iluminatul public poate fi redus la un nivel de siguranta.

Conditiile de eligibilitate si de acordare a sprijinului financiar nerambursabil este conform criteriilor si principiilor programelor comunitare.

Initiatorul si beneficiarul proiectului de investitii este o autoritate locala, iar fundamentarea se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locala si conform cu strategia energetica locala. O alta conditie este existenta surselor financiare in bugetul local, sau din alte surse de finantare, astfel incat sa poata fi acoperit un minimum de 70 la suta pentru lucrari de reabilitare si modernizare a sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica si lucrarile de modernizare a iluminatului public si un minimum de 50 la suta pentru lucrari de reabilitare termica a unor cladiri publice. Beneficiarul trebuie sa utilizeze fondurile primite pentru achizitia de echipamente si/sau pentru acoperirea a 50 la ssuta din costurile aferente executarii auditului energetic al cladirii publice (inclusiv TVA). Alte criterii presupun indicatorii de eficienta energetica si economica si introducerea de tehnologii moderne.

Asigurarea sprijinului financiar nerambursabil se va face cu respectarea unor conditii referitoare la procentele maxime de cofinantare in functie de valoarea totala actualizata a lucrarilor de investitii, valoarea programului de finantare pe fiecare din anii 2009 si 2010 si etapizarea proiectelor de investitii. Procentele de cofinantare sunt cuprinse intre 30 la suta si 50 la suta.

Cele trei tipuri de obiective de investitii eligibile vor beneficia de urmatoarele alocari procentuale din totalul sumei alocate anual pentru Programul national 2009-2010, la care se adauga reportul sumei totale care a ramas neutilizata in anul anterior: 40 la suta pentru reabilitare si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice, 40 la suta pentru reabilitarea termica a unor cladiri publice si utilizarea potentialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrica si/sau termica, inclusiv pentru rambursarea cotei de 50 la suta din costurile aferente executarii auditului energetic al cladirii publice, inclusiv TVA si 20 la suta pentru modernizarea iluminatului public interior si exterior.

ARCE este autoritatea competenta de implementare a acestui program, calitate in care executa analiza tehnica de specialitate pentru determinarea eligibilitatii proiectelor si pentru selectarea acestora pe baza unor criterii tehnico-economice. Prin intermediul Filialelor sale Teritoriale, ARCE culege datele privind proiectele de investitii si asigura monitorizarea implementarii acestora, pe intreaga durata a desfasurarii lucrarilor, precum si ulterior punerii in functiune, pentru verificarea atingerii parametrilor de proiect.

Pentru finantarea Programului se aloca suma de 32,9 milioane lei pentru anul 2009 si respectiv 40 milioane lei pentru anul 2010. Sprijinul financiar pentru cofinantarea proiectelor este asigurata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, prin transferuri intre unitati ale administratiei publice.

Conform legislatiei Uniunii Europene, este necesar ca sectorul public sa detina un rol exemplar in domeniul utilizarii eficiente a energiei si resurselor regenerabile de energie, cu aplicarea celor mai moderne solutii de modernizare si retehnologizare.

Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile a fost desfasurat cu succes in anul 2007. Din 37 proiecte selectate si cofinantate au fost finalizate 17.

Sursa:

Eu-Ro Jurnal (CCIB)

Certificatul energetic, obligatoriu pentru tranzacţii imobiliare

Toate clădirile şi apartamentele din România vor avea “certificatul energetic” – un document pe care sunt scrise consumurile din imobile. Astfel, în funcţie de energia consumată pentru încălzirea locuinţei, climatizare, iluminat artificial, imobilul va primi un calificativ de la A la G, la fel ca cele care arată clasa energetică la electrocasnice.

Dacă un apartament are calificativul A înseamnă că are un consum redus de energie, iar dacă are G înseamnă că are un consum foarte ridicat şi prin urmare cheltuielile la întreţinere sunt foarte mari.

Scopul acestui certificat este de a informa consumatorul, respectiv persoana care cumpără sau închiriază respectiva casă, ce consum energetic are locuinţa şi la cât se ridică cheltuielile lunare de întreţinere. Una dintre modalităţile de a reduce consumul energetic al clădirii este reabilitarea termică a acesteia, pentru a scădea cantitatea de energie necesară încălzirii.

Locuinţe cu certificat – din 2010

La clădiririle de birouri, certificatul energetic era necesar de la 1 ianuarie 2007, iar pentru locuinţe va fi necesar din 2010. La clădirile noi acest certificat se eliberează la recepţionarea clădirii, iar la clădirile vechi el trebuie făcut de un auditor energetic, acreditat de Ministerul Dezvoltării, contra cost.

Un proiect de lege referitor la auditorii energetici a fost adoptat, ieri, în şedinţa de guvern. Potrivit actului normativ, care va modifica şi completa Legea privind performanţa energetică a clădirilor (372/2005), auditorul energetic este o persoană fizică autorizată, atestată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei.

Condiţiile şi procedura de atestare tehnico-profesională, inclusiv de exercitare şi de suspendare a activităţii ca auditor energetic pentru clădiri, se aprobă prin ordin al acestui minister. Potrivit proiectului de lege, se înfiinţează Comisia Naţională pentru Creşterea Performanţei Energetice a Clădirilor, organism de specialitate fără personalitate juridică, cu rol consultativ pe lângă MDLP.

Certificatele, însoţite de infor­maţii privind clădirile certificate şi, după caz, de măsu­rile propuse pentru creş­terea performanţei ener­getice, sunt transmise, în format electronic, de către audi­torii energetici pentru clădiri, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Con­strucţiilor, INCERC Bucureşti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. INCERC Bucureşti centralizează certificatele şi datele transmise odată cu acestea, în vederea constituirii unor baze de date specifice domeniului eficienţei energetice a clădirilor.

Un auditor energetic percepe între 1 şi 3 euro pe metru pătrat arie construită desfăşurată. Deocamdată însă nu se pot expertiza separat apartamentele dintr-un bloc, ci toată clădirea, deoarece încă nu au apărut normele metodologice, pentru expertizarea unei singure locuinţe dintr-o clădire. O dată cu evaluarea energetică a apartamentului, auditorul energetic îi mai dă proprietarului şi soluţii pentru reducerea consumului energetic.

Sancţiunile vor fi date de primării

Nerespectarea obligaţiei privind afişarea certificatului de performanţă energetică a clădirii, pentru clădirile cu o suprafaţă utilă de peste 1.000 mp, aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, ca şi nerespectarea obligaţiei de a prezenta certificatul la recepţia finală a clădirilor noi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se asigură de către organele cu atribuţii de control ale primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucureşti.

Articol integral in Gandul