Ventilatia locuintelor cu recuperare de caldura – sistem descentralizat

De ce să aerisim

cu recuperare de căldură?

Aerul curat este important pentru ca oamenii să beneficieze de confort în încăperi închise. Acesta este o premisă esențială pentru sănătate și confort și totodată pentru păstrarea substanței clădirilor. În decursul anilor, construcțiile au fost tot mai bine izolate pentru a evita pierderile de căldură.

Noile norme de eficiență energetică impun tehnici de construcție care izolează tot mai bine clădirile. În prim plan stă consumul de energie primară pentru încălzirea, respectiv prepararea apei calde menajere la casele de locuit. Casele eficiente au o izolație termică foarte bună iar casele pasive reduc la minim consumurile de energie primară pentru nevoile de încălzire. Paralel cu această evoluție a tehnicii construcțiilor și determinată de aceasta, apare nevoia unei aerisiri controlate, a clădirilor. Aerisirea prin deschiderea geamurilor, ca cea mai simplă forma de alimentare cu aer curat, nu mai corespunde cu noua tehnica de construire, respectiv cu izolația termică deosebit de bună. Locuitorii acestor construcții nu sunt de cele mai multe ori conștienți de necesitatea ventilării controlate a încăperilor. În cazul în care se aerisește prea puțin se poate forma condens, mucegai pe pereți, construcția deteriorându-se, iar sănătatea locuitorilor având de suferit. În alte cazuri, în care se aerisește prea mult, se pierde energie termică. Aceste pierderi de căldură se pot ridica la cca. 50% din întregul pierderilor de căldură dintr-o clădire.

Condiții de locuit igienice și confortabile, cât și economia de energie sunt obiectul interesului tuturor, protejând sănătatea, bugetul pentru întreținerea casei, cât și mediul înconjurator. În consecință, ventilația controlată a încăperilor este nu numai motivată, ci și țelul standardului de construire a zilelor noastre.

Cu instalația M-WRG, de ventilație controlată a încăperilor cu recuperare de căldură, îndeplinim toate aceste condiții și cerințe. Căldura din aerul viciat filtrat va fi recâștigată printrun schimbator de căldură și transmisă aerului rece. Acest proces duce la reducerea cheltuielilor cu încălzirea și asigură permanent un schimb de aer, un confort sporit.

Efectele normelor de eficiență energetică asupra ventilației controlate a încăperilor

Aceste norme pun accent pe consumul de energie primară în clădiri. Astfel se realizează o unitate a instalațiilor dintr-o clădire (încălzire, ventilație, prepararea apei calde menajere),

acestea având aceeași pondere în realizarea unei construcții cum o are izolarea corespunzatoare (zidărie, ferestre, etc.)

Consecința este că beneficiarul cât și arhitectul au o libertate mai mare în proiectarea clădirii. Avantajele igienice ale unei ventilații controlate a locuinței, se oglindesc concomitent și în eficiența energetică. O clădire cu ventilație controlată, cu recuperare de căldură are avantaje igienice si o clasificare avantajoasă din punct de vedere energetic.

În cazul în care beneficiarul dorește să se folosească de avantajele unei ventilații controlate, atunci și măsurile de izolare termică sunt în general mai simple și mai ieftin de realizat. Beneficiarul și arhitectul/proiectantul pot să decidă ei înșiși, care drum să-l urmeze în realizarea cerințelor legii.

■ Izolație termică
■ Tehnica cu temperaturi joase
■ Tehnica cu tiraj forțat
■ Tehnica cu pompe de căldură
■ Tehnica solară
■ Tehnica cu ventilația controlată
■ Distribuția energiei și stocarea ei

Dorințele fiecăruia în ceea ce privește confortul și dotarea fac obiectul unei proiectări individuale. Dacă beneficiarul și arhitectul decid folosirea unei ventilații controlate a încăperilor, vor trebui să aibă în vedere normele de eficiență energetică cât și calitățile și deficiențele produselor oferite pe piață. Produsele de calitate superioară oferă un avantaj deosebit, inclusiv la izolarea termică a obiectivului. Circa 79% din necesarul de energie pentru o gospodărie este folosită pentru încălzire (vezi fig. 2).

În multe cazuri, mai mult de jumătate din acest necesar este risipit prin aerisirea nerațională sau folosirea de instalații necorespunzatoare. Printr-o reglare mai bună a temperaturii, prin izolare corespunzatoare și printro ventilație controlată, se poate economisi o mare parte din energia pentru încălzire.

M-WRG – Sistemul de ventilație decentralizată cu recuperare de căldură

Argumente pentru un produs inovativ

1. Casa eficientă atinge prin folosirea ventilației cu recuperare de căldură Meltem o reducere a pierderilor de căldură prin aerisire, respectându-se astfel, cu cheltuieli minime, normele eficienței energetice.

2. Reducerea emisiilor de CO2: per instalație (la 20 m2) pe an: cca. 92 kg = 0,09 t, la o casă unifamilială (130 m2)cca. 450 kg=0,45 t.

3. Păstrarea integrității și calității construcției se realizează din două puncte de vedere: după terminarea construcției care mai conține mii de litri de apă, timpul de “uscare” a construcției prin schimb permanent de aer timp de 2-3 ani, se reduce la câteva luni. Pe timpul folosirii locuinței se evacuează permanent umiditatea zilnică (de la gătit, spălat, respirația locuitorilor) astfel se evită formarea mucegaiului, și condensului care atacă zidăria. Problemele construcției, apărute astfel, dau bătaie de cap proprietarului și înseamnă o cheltuială suplimentară.

4. Confort și sănătate într-o nouă dimensiune: Aerul curat și preîncălzit se introduce în casă, fără a fi nevoie să se facă curent, în timp ce aerul viciat (CO2, praf și vapori toxici) este eliminat în afara clădirii. Stările de oboseală, astmul, pot fi evitate, alergicii pot respira liniștiți. Dotarea standard a aparatului conține un filtru de polen (G4) și opțional un filtru pentru alergici sau cu cărbune activ care protejează încăperile.

5. Siguranța: Aerisire fără să fie deschis geamul. În timpul zilei sau în timpul nopții, chiar și atunci când locatarii sunt în concediu, aerisirea are loc automat, asigurându-se schimbul optim de aer. Astfel, hoții nu pot pătrunde în locuință, ca și în cazul unui geam lăsat deschis.

6. Evitarea zgomotelor din afara casei: Zgomote cauzate de mașini, tren, etc. ne pot influența negativ viața. În zonele zgomotoase, geamurile sunt mai puțin sau deloc deschise. În consecință, sănatatea locuitorilor și calitatea clădirii au de suferit. Sistemul de ventilație cu recuperare de căldură M-WRG, nu necesită decât o suprafață foarte mică, ieșiri ale celor două țevi DN 100mm pentru aerul evacuat și aerul introdus, în comparație cu dimensiunile unei ferestre. Sistemul Meltem, poate fi instalat și la obiective cu cerințe mari de izolare fonică, asigurând în același timp schimbul de aer optim

7. Sistem decentralizat (instalații de perete): Traseele de tubulatură de la sistemele centralizate nu sunt necesare. Nu mai este necesară o proiectare deosebită, nu mai este necesară o rețea suplimentară de tubulatură în clădire și nu mai este nevoie să se țină cont de curățirea sistematică a tubulaturii pentru evitarea efectelor negative asupra sănătății, datorită microbilor care pot apărea pe aceste trasee, implicit și cheltuielile legate de această activitate fiind eliminate.

8. Consum minim de energie electrică: cele doua ventilatoare din instalație au în total un consum de energie electrică de 5,2 W la 30m3/h aer ventilat, respectiv 0,17 W/m3/h. “Efortul” instalației de a transporta prin zidărie aerul este evident mai mic decât cel al unei instalații centralizate, care trebuie să transporte pe metri întregi de tubulatură aerul.

9. Legarea la alte echipamente din clădire: Reglajul, controlul și citirea informațiilor de pe sistemul de ventilație controlată cu recuperare de căldură pot fi făcute dintr-o centrală. Meltemofera soluții individuale cu ajutorul sistemului M-WRG-SZ.

Știați că …

■ ne petrecem cca. 90% din timp în încăperi închise?
■ omul are nevoie zilnic de 20.000 litri de aer pentru respirație și cel puțin 30 m3/h de aer proaspăt pentru a se simți bine, confortabil?
■ într-o locuință cu 4 persoane se vaporizează 10 litri de apă/zi prin gătit, spălat, udat flori și respirație?
■ trebuie sa aerisiți locuința regulat pentru a elimina acești vapori și noxele cum ar fi formaldehidele, fumul de țigară și vaporii de la materialele de construcție, lucrurile din dotare, detergenți pentru curățenie, etc?
■ printr-un geam întredeschis 2 cm în partea superioară se “aruncă” iarna 0,15 €/oră?
■ și că valoarea crește la 1,10 €/oră la o deschidere de 12 cm?
■ există soluții care vă oferă eficiență energetică și economii, asigurându-vă totodată un climat igienic și sănătos în încăperi?
Sursa: Revista de specialitate a Institutului pentru Climatul în Clădiri, Germania e.V. „Luft als Lebensmittel”

Pentru… beneficiari

■ Confort prin aer curat, preîncălzit
■ Aerisire confortabilă fără praf și fără zgomot de afară (mașini, tren, avioane, etc.)
■ Economie la cheltuielile cu încălzirea
■ Evacuarea aerului viciat (fum de țigară, vapori din pardoseli și mobilă, praf, etc)
■ Aerisire individuală a încăperilor foarte flexibilă comparativ cu sistemele centralizate
■ Nu aveți prin casă trasee de tubulatură specifice sistemelor centralizate (ideal pentru constructiile deja existente)
■ Protecție împotriva umidității prin schimb minim controlat de aer (fără mucegai)
■ Încăperi protejate pentru alergici (filtru pentru alergici/ filtru cu cărbune activ)
■ Siguranța împotriva spargerilor în locuințe (nu mai rămân geamuri deschise pentru aerisire)
■ Poate fi montat atât sub tencuială cât și pe tencuială (la clădirile deja existente)
■ Sistem simplu de montat (poate fi montat de orice instalator sau electrician cu ajutorul instructiunilor de montaj)
■ Ridică valoarea clădirii prin păstrarea calității zidăriei
■ Reducerea emisiilor de CO2
■ Teste si avize ale TUV-Suddeutschland … și multe altele:
Clădiri noi uni sau multifamiliale, clădiri cu mai multe etaje, clădiri renovate. Aerisirea și dezumidificarea încăperilor umede (pivnițe, depozite, etc.

Pentru …antreprenori și constructori

■ Un potențial suplimentar de vânzare a imobilului
■ Argumente pentru vânzare: confort sporit și sănătate prin aer permanent curat și preîncălzit
■ Convenabil ca preț față de sistemele centralizate
■ Se poate atinge cu o cheltuială minimă standardul de casă eficientă
■ Timpul de uscare al construcției care se realizează în condiții normale pe parcursul a cca. 2-3 ani prin aerisire permanentă, se reduce la câteva luni folosind M-WRG
■ Evitarea deteriorărilor prin umiditate a clădirilor (mucegai) printr-un schimb regulat minim de aer
■ Satisfacerea clienților informați și pretențioși
■ Sistem simplu de montat (va furnizam instructiunile de montaj)
■ Instalarea se face de către electrician sau instalator
■ Aparat de montat pe perete, fără trasee de tubulatură
■ Soluție tehnologică modernă, conformă cu normele UE
■ Teste și avize ale TUV-Suddeutschland … și multe altele.
…multe domenii de aplicare: clădiri vechi renovate, clădiri noi uni sau multifamiliale, clădiri cu mai multe etaje, azile de bătrâni, cămine de studenți, clădiri de birouri, hoteluri, clădiri cu cerințe speciale de izolare fonică, spitale, policlinici, studiouri de dans, săli de sport; dezumidificare pivnițe, depozite închise.

Principiul de funcționare/tipuri de instalații

Sistemul M-WRG alimentează permanent și confortabil încăperea sau obiectivul cu un aer proaspăt cu temperatura optimizată. În ciuda faptului că ferestrele rămân închise, în special în perioada de încălzire, se asigură continuu un schimb de aer în toate încăperile. Beneficiarul are posibilitatea sa regleze individual în toate încăperile schimbul de aer dorit.

Aerul consumat va fi aspirat din zona superioară a încăperilor și transportat la schimbătorul de căldură(aer evacuat). În același timp se aspiră prin intermediul unui al doilea ventilator aer proaspăt din afară care este de asemenea filtrat și transportat la schimbatorul de căldură (schimbator de căldură în plăci cu curent în cruce). Aerul răcit și viciat va fi transportat în afară (aer evacuat) și aerul exterior preîncălzit va fi transportat în încăpere (aer introdus). Acest principiu folosit în zilele de iarnă este folosit vara, în sens invers.

Montajul aparatului se face pe partea interioară a peretelui exterior (montaj vertical), în partea de sus a încăperii (cca. 300 mm sub tavan). Aerul viciat se adună în acest loc și poate fi astfel eficient evacuat. În funcție de mărimea încăperii, pot fi montate unul sau mai multe aparate. Montajul se face pe sau sub tencuială.


Inainte sa treci la sectiunea Referinte, viziteaza si sectiunea Intrebari si Raspunsuri.

Referinte

Pentru comenzi sau intrebari, te rog sa mergi la sectiunea Contact.

Economisiti cel putin 50% din costurile de incalzire (pe curent electric) – Econo-Heat

Beneficiile Panoului Termic ECONO-HEAT®

Economie de energie – economisiti cel putin 50% din costurile de incalzire (pe curent electric).

Pret mic de achizitie, costuri mici de exploatare.

Incalzeste eficient o incapere de aproximativ 12 mp (9 mp pentru climaturi foarte reci)

Utilizeaza o tehnologie eficienta – convectia termica.

Incalzeste intreaga incapere, in contrast cu alte incalzitoare localizate.

Mai sigure pentru copii si animale de companie, nici un element termic expus la exterior, fara gaze sau ventilatoare.

Poate fi vopsit dupa dorinta, pentru integrarea in decorul incaperii.

NU usuca aerul. NU arde oxigenul din incapere.

Usor si rapid de instalat cu kit-ul patentat Econo-Heat.

Produs conform cu standardele internationale de siguranta si SABS.

Design ultra suplu si compact. Instalare pe perete care nu incomodeaza deplasarea prin camera.

Nu contine azbest, alte produse chimice sau metale periculoase.

Neinflamabil si necombustibil.

2 ani Garantie.

INTREBARI FRECVENTE:
DESCRIERE

Ce fel de incalzitor este panelul ECONO-HEAT®?
Este un incalzitor electric conceput exclusiv pentru a fi montat pe perete.

Din ce este confetionat?
Este fabricat din fibra de ciment.

Cum functioneaza?
Folosind tehnologia convectiei naturale, caldura este generata in spatele panoului, in spatiul dintre panou si perete, ceea ce duce la formarea unui curent ascendent de caldura, orientat circular pe suprafata incaperii. Aceasta forma de incalzire este foarte economica, eficienta si sigura.

Ce dimensiuni are?
Panoul termic ECONO-HEAT® este disponibil in varianta de 425 W cu urmatoarele dimeniuni: 590x590x10 mm.

Produce zgomot?
NU produce zgomot.

Poate fi vopsit?
DA!  Poate fi vopsit dupa bunul plac cu vopsea lavabila sau alte vopseluri care nu contin ulei. Este recomandat sa nu fie folosit  24 de ore dupa vopsire.

UTILIZAREA PANOULUI ECONO-HEAT®

Cat de economic este?
Utilizatorii panoului termic ECONO-HEAT® considera acest produs ca fiind cel mai economic incalzitor electric de pe piata internationala. Consumul fiind foarte mic – 425 w/h .

De ce este atat de efficient?
Folosind tehnologia convectiei naturale, caldura este generata in spatele panoului, in spatiul dintre panou si perete, ceea ce duce la formarea unui curent ascendent de caldura, orientat circular pe suprafata incaperii. Datorita acestui fenomen de convectie 90% din caldura vine din spatele panoului termic iar 10% este radiata de suprafata frontala a acestuia. Aceste 2 forme de emitere a caldurii fac din panoul termic ECONO-HEAT® cea mai eficienta  si economica sursa de incalzire, in comparatie cu un incalzitor static (calorifer, radiator, resou).

Ce se intampla daca peretele nu este izolat?
Nu instalati panelul pe un perete exterior neizolat. La baza fiind convectia, peretele din spatele panelului devine cald. Daca este un perete exterior neizolat, se va pierde o mare parte din caldura.

Cat timp va dura pana se va incalzi camera?
Va dura aproximativ 15  minute pana ce panelul termic va atinge temperatura maxima. Timpul necesar pentru incalzirea camerei depinde de temperatura existenta in camera. Camera devine calda in 30-60 minute  in situatia in care temperatura nu este foarte scazuta, si poate dura cateva ore daca este o camera foarte rece.

Este eficient sa folosesc panelul termic ECONO-HEAT® daca am centrala termica?
DA! Panoul termic ECONO-HEAT® poate fi folosit , chiar daca detineti centrala termica. Acest lucru va va ajuta sa reduceti costurile de incalzire. Folosind panoul termic ECONO-HEAT® la inceputul si la sfarsitul iernii, puteti avea caldura in mod eficient si economic, folosind astfel centrala termica o perioada mai scurta de timp.

Cat de sigur este pentru copii si animale de companie?
Suprafata radianta a  panelul termic ECONO-HEAT® genereaza o temperatura relativ scazuta (aproximativ 75°C – 90°C, functie de temperatura mediului ambiant). Pentru ca nu este confectionat din metal nu prezinta nici un risc la atingere, deci nici un pericol pentru copii. Totusi, contactul indelungat cu panoul poate cauza mici leziuni.

Cum este panelul termic ECONO-HEAT® in comparatie cu alte incalzitoare electrice?
Nu suntem consultanti si nu suntem experti in alte forme de incalzire. Am furnizat in acest website consumul de energie al panelului.  Data fiind convectia naturala creata de panelul termic ECONO-HEAT®, se pare ca rezultatul obtinut este mult mai bun decat al oricarui incalzitor, atata timp cat folositi panelul corect  functie de marimea camerei, si atata timp cat il mentineti in functiune o perioada corespunzatoare de timp.

INSTALARE

Am nevoie de un electrician pentru instalare?
NU! Ne asteptam ca orice persoana care stie sa manuiasca o masina de gaurit  si o surubelnita sa poata instala panelul fara nici un ajutor. Apoi trebuie doar introdus in priza.
Pentru detalii va rog cititi Instructiunile de instalare.

Cum il instalez?
Fiecare  panel se livreaza cu un kit de instalare si cu instructiuni usor de urmarit. Va rugam NU folositi o surubelnita electrica! Insurubarea prea rapida poate produce deteriorarea ancorelor.

Pe ce perete il pot instala?
Pe peretele pe care convectia naturala va functiona cel mai bine. NU instalati panelul termic ECONO-HEAT® pe un perete exterior neizolat. NU il instalati sub o fereastra. Caldura poate fi pierduta in spatele perdelelor/jaluzelelor. Orice alt perete este de asteptat sa fie corespunzator.

Panelul trebuie sa fie fixat pe perete?
DA!  Este necesar  un spatiu de 18-20 mm intre panel si perete pentru o foarte buna distributie a caldurii prin convectia naturala.

Cat de cald devine peretele din spatele panelului?
Temperatura maxima este de aproximativ 50oC. Aceasta temperatura este acceptabila pentru toate materialele de constructie cunoscute.

Unde este atasat cordonul de alimentare?
Cordonul  de alimentare are o lungime de 1,5 m si este atasat in spatele panelului , in partea de jos, in coltul drept.

Pot scurta cordonul de alimentare?
DA. Ca sa obtineti un aspect estetic si ingrijit , excesul de cablu poate fi scurtat prin taiere, indepartand stekerul, si atasand unul nou ce poate fi cumparat din orice magazin de produse electrice.

Pot roti panelul in asa fel incat cordonul sa fie jos in partea stanga?
DA. Intrerupatorul va fi astfel orientat orizontal, iar logo-ul ECONO-HEAT® va fi orientat vertical.

Cand  am pus pentru prima data panelul termic in functiune a emanat un miros. Este normal?
DA. Multe incalzitoare emana un miros la prima punere in functiune. Aceasta dureaza in mod normal o zi sau doua.  Mirosul nu este toxic, asa ca nu trebuie sa va alarmati. Daca mirosul vi se pare neplacut, va recomandam sa lasati panoul termic in functiune cateva ore inainte de a ocupa camera.

Pret: 320 RON (TVA inclus)

Pentru comenzi, te rog sa mergi la sectiunea Contact.

Executivul a aprobat Programul national de eficienta energetica pentru 2009-2010


Executivul a aprobat miercuri, 10 decembrie, Programul national de energie in sectorul public pentru anii 2009-2010, care asigura sprijin financiar prin cofinantare nerambursabila de la bugetul de stat pentru o serie de obiective de investitii din sectorul energetic, informeaza un comunicat al Executivului.

Prin implementarea Programului se preconizeaza obtinerea unor importante economii de energie si combustibili, precum si reducerea poluarii mediului ambiant. Totodata, se va da un exemplu altor institutii si organizatii de stat sau private.

Programul national pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie in sectorul public este o continuare a actiunilor de implementare a masurilor de crestere a eficientei energetice, desfasurate in anii 2005-2006, prin intermediul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei (ARCE), cu diversificarea tipului de lucrari pentru cresterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, care vor obtine sprijin financiar de la bugetul de stat.

Sprijinul financiar se acorda pentru reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice (ex. trecere pe biomasa), categoriile de lucrari de investitii eligibile fiind cele pentru reabilitarea si eficientizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica (SACET), la nivel de producere, transport si distributie (centrale de termoficare de zona, centrale termice de cvartal, puncte termice, dotarea acestora cu module termice si/sau utilaje performante), lucrarile pentru producerea energiei in sisteme de cogenerare, cele pentru modernizarea si extinderea retelelor termice de transport si distributie a energiei termice in circuit primar si circuit secundar (magistrale de termoficare, retele termice exterioare de incalzire si apa calda de consum) si lucrarile pentru automatizarea functionarii sistemelor si instalatiilor si contorizarea consumului de energie termica aferent consumatorilor finali cuplati la SACET. De asemenea, sunt eligibile si lucrarile pentru utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solara, energie geotermala, energie din biomasa) si cele pentru schimbarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice.

In cadrul acestui program, este vizata si reabilitarea termica a unor cladiri publice si utilizarea potentialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrica si/sau termica (proiecte cu un puternic impact socio-economic), fiind eligibile investitiile privind reabilitarea instalatiilor interioare termice si electrice ale cladirii, imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei exterioare ale cladirii (pereti si ferestre), utilizarea resurselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzire si prepararea apei calde de consum etc.

In cazul modernizarii iluminatului public interior si exterior si eligibile investitiile ce vizeaza inlocuirea iluminatului cu incandescenta cu iluminat prin utilizarea unor lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator, introducerea unor automatizari care sa conduca la scaderea consumului inutil de energie electrica in perioadele in care iluminatul public poate fi redus la un nivel de siguranta.

Conditiile de eligibilitate si de acordare a sprijinului financiar nerambursabil este conform criteriilor si principiilor programelor comunitare.

Initiatorul si beneficiarul proiectului de investitii este o autoritate locala, iar fundamentarea se face printr-un studiu de fezabilitate, aprobat de autoritatea locala si conform cu strategia energetica locala. O alta conditie este existenta surselor financiare in bugetul local, sau din alte surse de finantare, astfel incat sa poata fi acoperit un minimum de 70 la suta pentru lucrari de reabilitare si modernizare a sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica si lucrarile de modernizare a iluminatului public si un minimum de 50 la suta pentru lucrari de reabilitare termica a unor cladiri publice. Beneficiarul trebuie sa utilizeze fondurile primite pentru achizitia de echipamente si/sau pentru acoperirea a 50 la ssuta din costurile aferente executarii auditului energetic al cladirii publice (inclusiv TVA). Alte criterii presupun indicatorii de eficienta energetica si economica si introducerea de tehnologii moderne.

Asigurarea sprijinului financiar nerambursabil se va face cu respectarea unor conditii referitoare la procentele maxime de cofinantare in functie de valoarea totala actualizata a lucrarilor de investitii, valoarea programului de finantare pe fiecare din anii 2009 si 2010 si etapizarea proiectelor de investitii. Procentele de cofinantare sunt cuprinse intre 30 la suta si 50 la suta.

Cele trei tipuri de obiective de investitii eligibile vor beneficia de urmatoarele alocari procentuale din totalul sumei alocate anual pentru Programul national 2009-2010, la care se adauga reportul sumei totale care a ramas neutilizata in anul anterior: 40 la suta pentru reabilitare si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica, inclusiv schimbarea tipului de combustibil la instalatiile de ardere energetice, 40 la suta pentru reabilitarea termica a unor cladiri publice si utilizarea potentialului local de resurse regenerabile de energie pentru alimentarea cu energie electrica si/sau termica, inclusiv pentru rambursarea cotei de 50 la suta din costurile aferente executarii auditului energetic al cladirii publice, inclusiv TVA si 20 la suta pentru modernizarea iluminatului public interior si exterior.

ARCE este autoritatea competenta de implementare a acestui program, calitate in care executa analiza tehnica de specialitate pentru determinarea eligibilitatii proiectelor si pentru selectarea acestora pe baza unor criterii tehnico-economice. Prin intermediul Filialelor sale Teritoriale, ARCE culege datele privind proiectele de investitii si asigura monitorizarea implementarii acestora, pe intreaga durata a desfasurarii lucrarilor, precum si ulterior punerii in functiune, pentru verificarea atingerii parametrilor de proiect.

Pentru finantarea Programului se aloca suma de 32,9 milioane lei pentru anul 2009 si respectiv 40 milioane lei pentru anul 2010. Sprijinul financiar pentru cofinantarea proiectelor este asigurata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, prin transferuri intre unitati ale administratiei publice.

Conform legislatiei Uniunii Europene, este necesar ca sectorul public sa detina un rol exemplar in domeniul utilizarii eficiente a energiei si resurselor regenerabile de energie, cu aplicarea celor mai moderne solutii de modernizare si retehnologizare.

Programul national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile a fost desfasurat cu succes in anul 2007. Din 37 proiecte selectate si cofinantate au fost finalizate 17.

Sursa:

Eu-Ro Jurnal (CCIB)

Certificatul energetic, obligatoriu pentru tranzacţii imobiliare

Toate clădirile şi apartamentele din România vor avea “certificatul energetic” – un document pe care sunt scrise consumurile din imobile. Astfel, în funcţie de energia consumată pentru încălzirea locuinţei, climatizare, iluminat artificial, imobilul va primi un calificativ de la A la G, la fel ca cele care arată clasa energetică la electrocasnice.

Dacă un apartament are calificativul A înseamnă că are un consum redus de energie, iar dacă are G înseamnă că are un consum foarte ridicat şi prin urmare cheltuielile la întreţinere sunt foarte mari.

Scopul acestui certificat este de a informa consumatorul, respectiv persoana care cumpără sau închiriază respectiva casă, ce consum energetic are locuinţa şi la cât se ridică cheltuielile lunare de întreţinere. Una dintre modalităţile de a reduce consumul energetic al clădirii este reabilitarea termică a acesteia, pentru a scădea cantitatea de energie necesară încălzirii.

Locuinţe cu certificat – din 2010

La clădiririle de birouri, certificatul energetic era necesar de la 1 ianuarie 2007, iar pentru locuinţe va fi necesar din 2010. La clădirile noi acest certificat se eliberează la recepţionarea clădirii, iar la clădirile vechi el trebuie făcut de un auditor energetic, acreditat de Ministerul Dezvoltării, contra cost.

Un proiect de lege referitor la auditorii energetici a fost adoptat, ieri, în şedinţa de guvern. Potrivit actului normativ, care va modifica şi completa Legea privind performanţa energetică a clădirilor (372/2005), auditorul energetic este o persoană fizică autorizată, atestată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei.

Condiţiile şi procedura de atestare tehnico-profesională, inclusiv de exercitare şi de suspendare a activităţii ca auditor energetic pentru clădiri, se aprobă prin ordin al acestui minister. Potrivit proiectului de lege, se înfiinţează Comisia Naţională pentru Creşterea Performanţei Energetice a Clădirilor, organism de specialitate fără personalitate juridică, cu rol consultativ pe lângă MDLP.

Certificatele, însoţite de infor­maţii privind clădirile certificate şi, după caz, de măsu­rile propuse pentru creş­terea performanţei ener­getice, sunt transmise, în format electronic, de către audi­torii energetici pentru clădiri, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Con­strucţiilor, INCERC Bucureşti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. INCERC Bucureşti centralizează certificatele şi datele transmise odată cu acestea, în vederea constituirii unor baze de date specifice domeniului eficienţei energetice a clădirilor.

Un auditor energetic percepe între 1 şi 3 euro pe metru pătrat arie construită desfăşurată. Deocamdată însă nu se pot expertiza separat apartamentele dintr-un bloc, ci toată clădirea, deoarece încă nu au apărut normele metodologice, pentru expertizarea unei singure locuinţe dintr-o clădire. O dată cu evaluarea energetică a apartamentului, auditorul energetic îi mai dă proprietarului şi soluţii pentru reducerea consumului energetic.

Sancţiunile vor fi date de primării

Nerespectarea obligaţiei privind afişarea certificatului de performanţă energetică a clădirii, pentru clădirile cu o suprafaţă utilă de peste 1.000 mp, aflate în proprietatea sau administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, ca şi nerespectarea obligaţiei de a prezenta certificatul la recepţia finală a clădirilor noi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se asigură de către organele cu atribuţii de control ale primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucureşti.

Articol integral in Gandul

ENREG® Arad 2009 – ENERGIA REGENERABILA

ENREG ENERGIA REGENERABILÂ ®
26 – 28.03.2009 Expo Arad Internaţional

Al doilea târg internaţional pentru Energiile Regenerabile şi Eficienţa energetică din România

Furnizarea energiilor regenerabile este o sarcină importantă a politicii energetice si de mediu la nivel global. Tot mai multe ţări, în special cele din regiunea de sud-est a Europei, privesc această problemă cu un interes ridicat. Prin urmare, REECOO GmbH, companie ce doreşte să se extindă în această regiune, organizează, în perioada 26.-28.03.09 expoziţia şi conferinţa ENREG ENERGIA REGENERABILA®. Acestă conferinţa este, pe lângă RENEXPO® South-East Europe din Bucureşti, a doua conferinţă internaţională organizată de REECO RO Expoziţii S.R.L. în Romania.

ENREG ENERGIA REGENERABIL® aduce pentru prima dată în Arad, în cadrul unui eveniment central, în perioada 26 -28.03.2009, distribuitori şi oameni de afaceri din Europa de Sud-Est. Cei aproximativ 70 de expozanţi – producători, designeri, furnizori de energie, experţii din cercetare şi dezvoltare, asociaţii, mass-media, ministere şi agenţii guvernamentale – vor prezenta celor 1.500 de vizitatori întreaga gamă de energie regenerabilă şi eficienţă energetică existentă în momentul de faţă.
Utilizarea energiilor regenerabile este limitată, în prezent, aproape exclusiv, pe hidroenergie; biomasa, energia solară şi geotermală fiind folosite exclusiv pentru producerea căldurii în gospodăriile particulare.


România este, prin locaţia ei centrală în Europa de Sud-Est, un punct de legătură între celelalte ţări din această regiune. Arad, al treilea mare centru de târguri din România, prin locaţia sa uşor accesibilă, atât din România, cât şi din Serbia şi Ungaria, este un loc ideal de organizare a târgurilor. Sunt aşteptate impulsuri clare pe piaţa energiei regenerabile în întreaga zonă din Europa de Sud-Est, începând din România.

Contact şi informaţii:

Targ International si Congres pentru Energie Regenerabila si Eficienta Energetica in Constructii si Renovari

Locatie: Expo Arad International
Data: 26.03. – 28.03.2009

Grupuri tinta: Vizitatori la targ si utilizatori


Internet: www.enreg-expo.com

E-Mail: international@energie-server.de

RENEXPO® South-East Europe 2008 Bucuresti

RENEXPO® South-East Europ 2008

Nou târg internaţional pentru energii regenerabile şi eficienţă energetică în Europa de Sud-Est

19. – 21.11.2008, Sala Palatului, Bucureşti, România

În regiunea sud-est a Europei şi mai ales în România, odată cu intrarea acesteia în UE, trebuie luate măsuri pentru reducerea semnificativă a emisiei de CO2 până în anul 2020 şi obţinerea a 20 % din necesarul de energie din resurse energetice regenerabile. Acest lucru a dus la o creştere a semnificaţiei energiilor regenerative şi a technologiilor eficiente din acest domeniu.

RENEXPO® South-East Europe 2008 aduce pentru prima dată la Bucureşti multiplicatori şi persoane ce acţionează în zona de sud-est a Europei. Evenimentul ce va reuni un număr mare de persoane va avea loc între 19. – 21.11.2008, la Sala Palatului. Cei aproximativ 50 de expozanţi aşteptaţi – producători, planificatori, furnizori de energie, experţi din cercetare şi dezvoltare, instituţii, medii, ministere şi autorităţi – vor prezenta celor în jur de 1500 de vizitatori de specialitate întregul domeniu al energiei regenerative şi al eficienţei energetice.

În cadrul târgului vor avea loc congrese de specialitate pe teme precum biocombustibil, energie obţinută din deşeuri, geotermie, eficienţă energetică, finanţare şi promovare, energie eoliană. Aproximativ 400 de oameni de specialitate din politică, economie, instituţii şi medii se vor informa despre întrebări juridice şi de finanţare, tehnologii şi moduri de folosire a acestora, noi rezultate obţinute din cercetare, precum şi viitoare dezvoltări în domeniul marketingului şi a strategiilor de implementare.

Ţara din sud-estul Europei, cu o suprafaţă de 238.391 km2 şi aproximativ 22,3 milioane de locuitori, ascunde un potenţial nefolosit de energii regenerabile. Surse de energie precum biomasă, apa geotermală, energia solară, a apei şi a vânului, reprezintă un potenţial important atât pentru producerea curentului electric, cât şi pentru încălzire. Un potenţial demn de luat în vedere este cel din domeniul folosirii energetice a biomasei, în special folosirea deşeurilor agricole şi a lemnului.

Se aşteptă ca România să trimită impulsuri clare întregii pieţe din zona Europei de Sud-Est. Ţările vecine precum Ungaria, Serbia, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Turcia, Rusia şi Georgia vor fi, de asemenea, incluse în conceptul târgului.

D-ra Avena Gall-Tamaş, directoarea S.C. REECO RO Expoziţii S.R.L. cu sediul în Bucureşti, în calitate de organizator al târgului, a declarat: „RENEXPO® South-East Europe 2008 în Bucureşti este un „must” şi pentru reprezentanţii ţărilor din vestul Europei care caută uşa spre o intrare de succes pe viitoarea piaţă regenerativă din sud-estul Europei”.

Contact şi informaţii:

Targ International si Congres pentru Energie Regenerabila si Eficienta Energetica in Constructii si Renovari

Locatie: Sala Palatului Bucuresti

Data: 19.11. – 21.11.2008

Grupuri tinta: Vizitatori la targ si utilizatori

Internet: www.renexpo-bucharest.com

E-Mail: international@energie-server.de

Eficienta Energetica in Constructii

CFLs

Material educativ pentru implemantarea masurilor de eficienta energetica in scoli.

Introducere

In aceasta lucrare ne vom referi la principalul rol al unei clădiri si anume acela de a asigura un mediu sănătos, plăcut şi confortabil, cât mai puţin dependent de condiţiile exterioare, în special de cele meteorologice şi acustice, satisfacerea acestor exigenţe, legată direct de consumul de energie, reprezentand un factor important in proiectarea constructiilor.

Energia utilizată în exploatarea clădirilor este destinată realizării unui mediu interior corespunzator, respectiv încălzirii în perioada rece a anului, răcirii în perioada caldă, iluminatului şi ventilării.

Cercetările orientate în direcţia identificării unor strategii şi mijloace de rezolvare a problemelor energetice şi, mai recent, a celor de mediune arata faptul ca este pe deplin posibilă obtinerea unei bune calitati arhitecturale, a unui mediu interior agreabil, confortabil şi sănătos şi a unui consum de energie redus.

Calitatea mediului interior, factor determinant în ceea ce priveşte sănătatea şi starea de bine a ocupanţilor unei clădiri, este determinată de compoziţia aerului şi de confort. Percepţia nivelului de confort implică un anumit grad de subiectivism, dar în acelaşi timp este rezultatul acţiunii simultane a unor factori obiectivi, cuantificabili, de ordin arhitectural, constructiv sau de exploatare.

I) Notiuni despre confort

În concordanţă cu tipul principalelor informaţii primite din mediul ambiant, confortul în general presupune confort, termic, vizual şi acustic. Percepţia nivelului de confort implică un anumit grad de subiectivism, dar în acelaşi timp este rezultatul acţiunii simultane a unor factori obiectivi, cuantificabili, de ordin arhitectural, constructiv sau de exploatare.

Dacă asigurarea confortului acustic nu este direct legată de factorul energetic, asigurarea confortului termic şi vizual pe întreaga durată a anului necesită un anumit consum energetic pentru încălzire, climatizare, iluminat.

Confortul termic se realizează prin:

asigurarea unei temperaturi operative medii, ca rezultantă a temperaturii aerului, a suprafeţelor delimitatoare, a umidităţii şi vitezei de mişcare a aerului, în concordanţă cu natura activităţii şi îmbrăcămintea ocupanţilor;

limitarea asimetriei temperaturilor radiante şi a gradienţilor de temperatură la valori acceptabile;

evitarea situaţiilor în care ocupanţii vin în contact cu suprafeţe prea reci sau prea calde;

evitarea curenţilor de aer (limitarea vitezei de mişcare a aerului);

Aceste exigenţe se cer a fi îndeplinite de-a lungul intregului an, atât în condiţii de iarnă, cât şi în cele de vară.

Confortul vizual este obţinut prin asigurarea unui iluminat adaptat activităţii în câmpul vizual, evitând contrastele foarte pronunţate, mai ales orbirea. Iluminatul natural este confortabil în măsura în care intensitatea sa poate fi controlată.

Confortul acustic poate fi asigurat prin evitarea zgomotelor jenante, prin reducerea intensităţii acestora la sursă sau prin izolare acustică la zgomote aeriene sau de impact. Nivelul de zgomot normat admisibil are valori corelate cu natura activităţii care se desfăşoară într-un anumit spaţiu ( activitate intelectuală, odihnă, îngrijirea sănătăţii etc.)

II) Strategii şi mijloace de realizare a mediului interior sănătos şi confortabil cu consumuri reduse de energie

Reducerea consumurilor energetice necesare unui mediu interior sănătos şi confortabil poate fi obţinută prin aplicarea unor măsuri pasive, asociate unor consumuri energetice minime, integrate în concepţia arhitecturală şi constructivă a clădirii. De exemplu, instalaţiile de ventilare mecanică sau de climatizare, care corect concepute şi exploatate ar putea contribui la asigurarea unui mediu sănătos şi confortabil, se încadrează în categoria măsurilor active, pe când protecţia termică sau ventilarea controlată sunt măsuri pasive.

În general, măsurile de asigurare a confortului termic cu consumuri reduse, cu anumite excepţii, contribuie la (sau nu afectează) calitatea aerului.

Una din măsurile care intervine în satisfacerea ambelor categorii de exigenţe, în anumite situaţii în mod contradictoriu, este ventilarea, care redusă sub un anumit nivel în scopul economisirii energiei, devine insuficientă din punct de vedere a calităţii aerului sau a riscului de condens.

Izolarea termică a anvelopei cladirii

Presupune utilizarea raţională în alcătuirea anvelopei unei clădiri, a unor materiale care împiedică transmiterea căldurii interior-exterior (iarna) si exterior-interior (vara).

Materialele folosite în mod curent pentru izolare termică au conductivitatea termică şi densitatea reduse, sunt de natură organică sau anorganică şi se prezintă sub formă de plăci, blocuri, saltele etc. Proprietăţile lor şi domeniile de aplicabilitate sunt în general bine cunoscute, ca şi soluţiile constructive în a căror alcătuire sunt incluse: structuri omogene uşoare, structuri stratificate compacte, structuri ventilate, acoperişuri verzi, pereţi cu izolaţie transparentă etc.:

Eficienţa izolaţiei termice presupune continuitatea sa pe întreaga suprafaţă a anvelopei. Orice discontinuitate fizică sau geometrică generează o punte termică caracterizată prin pierderi de căldură suplimentare şi risc de condens şi inconfort. Aceste punţi termice trebuie evitate pe cât posibil sau tratate de o manieră corespunzătoare atunci când nu pot fi evitate.

Forma şi orientarea clădirii

Suprafaţa de contact între clădire şi mediul exterior influenţează atât pierderile cât şi aporturile de căldură. O suprafaţă exterioară cât mai mică sporeşte eficienţa termoizolării, indicele de compactitate fiind unul din parametrii importanţi în stabilirea indicatorilor energetici.

Suprafeţele vitrate corect dimensionate şi orientate contribuie la reducerea pierderilor de căldură şi valorificarea aporturilor solare

Orientarea judicioasă în raport cu vânturile dominante şi punctele cardinale este importantă pentru controlul infiltraţiilor de aer şi pentru asigurarea unui traseu convenabil de circulaţie a aerului pe timpul verii în scopul climatizării spaţiilor.

Inerţia şi masa termică

Inerţia termică reprezintă capacitatea clădirii de a menţine o temperatură interioară cât mai apropiată de valoarea medie exterioară în absenţa unei surse de încălzire sau răcire. Aceasta reflectă capacitatea anvelopei şi a elementelor de compartimentare de a amortiza şi defaza în timp oscilaţiile temperaturii exterioare şi ale fluxurilor generate de radiaţia solară şi aporturile din utilizare.

Ventilarea

Rolul ventilării este complex, constând atât în reîmprospătarea aerului, prin evacuarea aerului interior viciat şi înlocuirea cu aer proaspăt, cât şi în asigurarea confortului, în special în condiţii de vară. Cerinţele de economisire a energiei, precum şi neajunsurile de alt ordin legate de ventilarea mecanică şi mai ales de condiţionarea aerului, au determinat o reorientare spre ventilarea naturală controlată, nu numai în cazul locuinţelor cat şi in cel al clădirilor publice, multietajate.

Avantajele climatice ale solului

Masa termică importantă a solului determină o atenuare progresivă a variaţiilor diurne şi anuale ale temperaturii aerului exterior cu adâncimea, însoţită de o defazare în timp. Acestea pot fi valorificate la realizarea construcţiilor subterane sau parţial îngropate, la concepţia şi realizarea sistemelor de stocare sezonieră a energiei solare precum şi a unor sisteme de preîncălzire/prerăcire a aerului proaspăt introdus în clădiri prin procesul de ventilare.


Valorificarea energiei solare

Sistemele pasive de valorificare a energiei solare constând în spaţii de tip seră, pereţi cu efect de seră, faţade solare de diverse tipuri etc., au pătruns în vocabularul de bază al arhitecturii contemporane. Funcţionarea lor se bazează pe efectul de seră, inerţia termică, circulaţia aerului prin convecţie termică naturală. Valorificarea acestor principii a avut ca rezultat elaborarea unor soluţii şi sisteme complexe bazate pe cumularea mai multor efecte şi integrarea lor în concepţia arhitecturală generală. Sistemele pasive de valorificare a energiei solare asociate cu sisteme de preluare a căldurii din aerul viciat,sistemele de condiţionare a aerului prin folosirea unor schimbătoare de căldură sol – aer, sau sisteme evaporative de răcire pentru condiţii de vară conduc la importante economii de energie în cadrul unor clădiri ecologice, cu reale calităţi de adaptare la fluctuaţiile parametrilor mediului exterior.

Progresele tehnologice în domeniul materialelor şi produselor de construcţii oferă proiectanţilor soluţii tehnice complexe, cu eficienţă ridicată cum sunt: termoizolaţiile transparente, geamuri termoizolante cu proprietăţi optic selective, faţade active implicate în ventilarea spaţiilor etc.

Reducerea energiei pentru iluminat

Reducerea cantităţii de energie pentru iluminat implică prelungirea duratei de utilizare a luminii de zi, ceea ce se obţine în special prin măsuri de ordin arhitectural: adoptarea formei şi dimensiunilor optime pentru ferestre, evitarea obstrucţionării ferestrelor de către copaci, instalaţii sau clădiri, colorarea suprafeţelor opuse ferestrelor în nuanţe deschise, reflectorizante, evazarea golului de fereastră spre exterior pentru a mări suprafaţa de cer vizibil. In acest fel se obţine o uniformizare a iluminatului şi o scurtare a duratei de utilizare a luminii artificiale.


III) Punti termice – pierderi de caldura

In cele ce urmeaza, ne vom referi mai indeaproape la notiunea de punte termica.

Puntea termica este acea suprafata, unde intra in contact doua materiale ale caror capacitati de retinere a caldurii sunt diferite, avand loc o pierdere de caldura.

Stiind ca posibilitatile de retinere a caldurii sunt date si de grosimea materialului, puntea termica poate sa apara la elementele de inchidere alcatuite din acelasi material care are variatii de grosime.

De regula, atunci cand construim suntem nevoiti sa utilizam materiale diferite avand rezistente termice diferite, unele fiind mai bune izolatoare, altele mai putin.

Puntile termice se formeaza si in acele locuri unde este intrerupta termoizolatia, permitand pierderea de caldura prin acele locuri.

Aceste punti termice cu pierderi de caldura semnificativa se formeaza la elementele care compun peretele exterior al casei, de exemplu: contactul dintre tocul ferestrei si buiandrugul de beton, la buiandrugii de beton care nu sunt protejati termic( in aceasta situatie este posibila si aparitia fenomenului de condens).

Puntile termice favorizeaza variatii de temperatura, variatii care afecteaza in mod negativ comportarea in timp a materialelor ce compun elementul de inchidere.

Prin aceste punti termice se recomanda reducerea pe cat posibil a suprafetelor neprotejate termic, care sunt in contact direct cu exteriorul.

Puntile termice sunt direct influentate de raportul dintre latimea puntii termice si grosimea elementului de separare. Cu cat latimea puntii este mai mare, cu atat si pierderea de caldura este mai mare.

Pentru evitarea formarii puntilor termice, se recomanda reducerea pe cat posibil a latimii elementului care favorizeaza formarea acestora si dispunerea spre interior a stratului principal cu masa mare.

Reducerea aparitiei puntilor termice se mai poate face prin prevederea de materiale termoizolante la intersectia dintre doua elemente care au rezistente termice diferite, evitandu-se astfel si formarea elementului de condens.

IV) Ferestrele

Ferestrele au un aport esential la eficienta energetica a unei case – pana la 30% din caldura pierduta dintr-o casa este pierduta datorita ferestrelor. Asadar, ferestrele si alte suprafete vitrate au un impact major asupra eficientei anvelopei cladirii. Daca nu sunt corect proiectate si realizate, permit un nedorit transfer termic catre exterior, in caz contrar contribuind la asigurarea confortului anual al locuintei.

Ferestrele asigura iluminatul natural, ventilarea, controlul zgomotului, securitatea si, nu in ultimul rand, privelistea.

Acumularea si pierderea de caldura intr-o casa bine izolata se manifesta predominant prin suprafetele vitrate. Intr-o camera medie cu expunere sudica, acumularea de caldura din timpul verii echivaleaza cu energia calorica radiata de un calorifer obisnuit. In timpul iernii, prin aceeasi fereastra se pierde de peste 10 ori mai multa caldura decat prin suprafata echivalenta a unuia din peretii exteriori izolati.

Cu ferestre bine proiectate pasiv se poate acumula caldura in timpul iernii si respinge in timpul verii. Ele admit curentii naturali de racire si se opun vanturilor puternice care sufla iarna.

Alegerea unor ferestre eficiente energetic, pozitionarea lor adecvata si umbrirea pasiva reprezinta o investitie eficienta care va mentine casa confortabila, linistita si economica tot timpul anului. Aceasta investitie suplimentara este rapid amortizata de economiile realizate ca urmare a reducerii consumurilor energetice. O alegere proasta si o proiectare neglijenta va condamna, pana la prima renovare, la cheltuieli suplimentare.

Geamurile

Oferta de geamuri este foarte mare. Alegerea sticlei adecvate este un factor major care determina nu numai eficienta energetica a ferestrei, ci si alte aspecte ca permeabilitatea la lumina si la zgomot, respectiv, securitatea.

soareSticla pentru geamuri este, in general, clasificata ca absorbanta si reflexiva. Radiatia solara care nu este reflectata sau absorbita, este transmisa prin fereastra.

Sticla inchisa la culoare este cel mai comun tip de sticla absorbanta. Ea actioneaza dupa principiul ochelarilor de soare: reduce radiatia solara care intra in casa, ajutand la mentinerea unei temperaturi confortabile vara.

Sticla reflexiva este tratata cu acoperiri care, in functie de rezistenta, se aplica la interiorul sau exteriorul ferestrei.

Sticla reflexiva spectral este de regula folosita la fatadele vestice, acolo unde sunt prioritare controlul solar si al luminii naturale.

Sticla cu emisie redusa (low-e) are o acoperire care reduce cantitatea de energie cu lungime de unda mare (infrarosii) ce paraseste casa prin ferestre.

Polimerii pot substitui, din ce in ce mai bine sticla, deocamdata in anumite aplicatii ca ferestre translucide sau iluminatoare de acoperis. Mai pot fi inclusi in materiale composite.

Geamul dublu asigura o izolatie termica mai mare. El consta in doua fete de sticla etansate pe contur. Spatiul dintre ele poate fi umplut cu aer sau, si mai bine, cu un gaz inert cu proprietati termice mai bune ca ale aerului si sticlei (argon).

geamPerformantele termice pentru spatiul umplut cu aer ating un maxim atunci cand acesta masoara cca. 12 mm. Atunci cand se doreste ca geamul astfel conceput sa controleze si nivelul zgomotgolui este necesar un spatiu mai mare, dar in detrimentul aptitudinilor termice.

Pentru a obtine cele mai bune performante , sticla pentru controlul solar trebuie amplasata la exteriorul ferestrei, iar cea pentru emisia redusa la interior. Sticla ce controleaza soarele previne patrunderea radiatiei solare nedorite, iar sticla low-e reduce pierderea de caldura din interior. Sticla low-e blocheaza si caldura radiata de sticla exterioara cand aceasta se incalzeste excesiv.

Alternativa ieftina a unui geam conventional dublu este utilizarea unei membrane subtiri, flexibile si cu transparenta buna de polietilena in locul sticlei interioare . Membrana se aplica printr-un procedeu special, dar nu foarte complicat, utilizand o banda de fixare pe cadrul ferestrei care se aplica umezita si se usuca cu un uscator de par, de exemplu. Acest sistem inlocuieste cel mai performant sistem sticla-dubla mentionat pana aici, dar cu un pret mai mic. Intre altele, acest sistem se utilizeaza si la colectoarele solare tip panou (flat).

Tamplaria

Tamplaria ferestrei ocupa locul secund in ceea ce priveste impactul energetic al suprafetelor vitrate asupra cladirii.

Tamplaria din aluminiu este usoara, rigida, durabila si facil de imbinat in forme complexe, dar materialul este un bun conducator de caldura si atunci poate reduce performantele ferestrei cu pana la 30%. Pe de alta parte aluminiul este un material foarte costisitor, deoarece pentru producerea lui se consuma foarte multa energie (incorporeaza multa energie). Din acest motiv el ar trebui folost in alte aplicatii, unde efectiv nu are inlocuitori pe masura. Nefiind biodegradabila, tamplaria de aluminiu trebuie reciclata dupa consumarea duratei de viata normala in scopul reducerii impactului de mediu.

Pentru reducerea conductivitatii termice se utilizeaza, in cazul tamplariei de aluminiu, barierele termice. Bariera termica separa tamplaria in doua piese, interioara si exterioara, prin intermediul unui material cu conductivitate redusa.

Tamplaria de lemn izoleaza mai bine termic, dar presupune mai multa intretinere in comparatie cu cea din aluminiu. Tamplaria de lemn se dilata si se contracta, urmarind variatiile de temperatura. In plus tolerantele sale sunt mai mari decat cele realizate de aluminiu.

Tamplaria din PVC are proprietati termice similare celei de lemn si intretinere similara celei de aluminiu. Solicitati numai tamplarie PVC de calitate superioara pentru a evita deformarea ei in timp.

Recent a fost introdusa tamplaria din poliester armat cu fibre care, din punct de vedere termic, este cel mai eficient material.

Tamplaria din material compozit este, de asemenea, disponibila. Este alcatuita din doua piese, aluminiu la exterior si lemn/PVC la interior. Evident, performantele ei termice se alfa undeva intre aluminiu si lemn/PVC.

In principiu, avand in vedere conditiile climatice din tara noastra, ferestrele trebuie proiectate sa retina caldura in interior.

Selectarea ferestrelor este un principiu important de proiectare pasiva. Sticla este un foarte bun conducator de caldura, permitand fluxului de caldura sa o strabata cu usurinta. Aceasta proprietate trebuie tratata foarte atent in cadrul unei proiectari ingrijite.

Performanta termica a ferestrei este caracterizata de coeficientul de transfer termic U.

Cu cat valoarea U este mai mica, cu atat fereastra este mai performanta termic. Dublarea geamurilor si tratarea sticlei reduc valoarea U (geam termopan) . Este important sa folosim ferestre cu o valoare U cat mai mica, pentru a retine caldura in interior.

Suprafetele formate din geamuri simple, neprotejate, formate dintr-un singur strat de sticla pierd de aproape 20 de ori mai multa caldura decat aceeasi suprafata formata dintr-un perete termoizolat. Sticla simpla, neprotejata, creeaza trei probleme majore in timpul iernii: pierderea de caldura, disconfortul si condensul. O protectie potrivita poate reduce pierderea de caldura la aproape 50%, ajutand astfel la economisirea energiei.

Prin asigurarea unui strat de aer “statator” intre fereastra si camera incalzita, efectele pierderii de caldura, disconfort si condens pot fi considerabil reduse.

draperieIzolarea la interior a ferestrelor poate reduce semnificativ pierderea de caldura iarna. Cele mai bune sunt draperiile din tesatura bine inchise si galeriile lipite de peretele exterior. Draperiile sunt bune si vara, deoarece protejeaza impotriva supraincalzirii, mai ales daca au o acoperire reflectorizanta. Draperiile trebuie bine fixate atat sus cat si jos pentru a preveni patrunderea aerului cald din incapere in spatele acesteia, racirea si patrunderea din nou in interior prin partea de jos. Exista alte multe cai, in principiu, asemanatoare pentru a reduce pierderea de caldura din zona ferestrelor. Folosirea draperiilor reprezinta o metoda efectiva de a “izola” ferestrele si de a impiedica pierderea de caldura in timpul noptii. Draperiile pot asigura o protectie suplimentara si pe timpul verii, mai ales atunci cand sunt facute dintr-un material reflectorizant, si, de ce nu, pot asigura intimitatea.

Folosirea jaluzelelor interioare de tipul roman sau olandez, montate la dimensiunile potrivite, executate din materiale avand la baza lana texturata pot reduce transferal termic in timpul noptii. La fel ca si draperiile, asigura o protectie suplimentara in timpul zilelor calde de vara atunci cand sunt coborate.

Obloanele izolate pot fi folosite atat la interior cat si la exterior si trebuie sa fie montate corespunzator pe cadrul ferestrei, formand o perna de aer etansat. Obloanele, in special cele exterioare, pot asigura umbra si astfel reduc cresterea caldurii in camera.

In timpul verii , o buna umbrire pasiva poate reduce temperatura din vecinatatea ferestrei si fluxul termic care o strabate. Principalul rol al dispozitivelor de umbrire este de a preveni trecerea prin fereastra a radiatiilor solare directe sau indirecte. Coeficientul de acumulare termica sau umbrire este o masura a controlului termic al ferestrei. In climatul tarii noastre sau pentru orientari vestice sunt recomandate ferestre cu un coeficient redus de acumulare termica.

Coeficientul de acumulare termica poate ajuta la incalzirea casei iarna, dar vara este de dorit ca el sa micsoreze caldura absorbita. Castigul termic solar poate fi controlat prin orientare si umbrire si/sau gemuri adecvate.

Transmiterea luminii

O proiectare ingrijita si o amplasare buna maximizeaza iluminarea naturala. O lumina naturala stralucitoare intretine starea de sanatate si buna dispozitie, reducand si iluminatul electric.

Lumina naturala asigura o buna perceptie a culorilor si texturilor materialelor, fiind preferata de aproape toate plantele de interior.

Transmitanta unei ferestre este o masura a cantitatii de lumina transmisa prin sticla. O valoare mare a transmitantei este de dorit pentru a maximiza iluminatul si privelistea, dar contravine necesitatii de control al radiatiei solare.

Iluminatul natural difuz este in general cel mai indicat pentru asigurarea uniformitatii iluminarii unei camere si evitarea stralucirii. Luminatoarele de acoperis sunt foarte eficiente, mai ales daca se foloseste sticla avansata tehnologic.

Asigurarea ventilatiei este o functie importanta a ferestrelor. Ea depinde de amplasamentul ferestrei, marimea deschiderii si forma cadrului tamplariei.

Ventilatia transversala este de aproximativ 5 ori mai eficienta decat ventilatia pe o singura parte si favorizeaza miscarea convectiva a aerului in interiorul casei.

Pentru reducerea zgomotului exterior cu frecvente mari sunt necesare ferestre duble cu sticla groasa, cu un spatiu de aproximativ 100 mm, dar aceasta valoare reduce performantele termice. Sticla laminata groasa este, de asemenea, buna pentru controlul zgomotului, dar are performante termice modeste.

Condensarea

Amebele fete de sticla ale unei ferestre eficiente energetic au temperaturi apropiate de cele adiacente reducand astfel fenomenul de condens impreuna cu celelalte efecte nedorite ale sale. In contrast, ferestrele lipsite de eficienta termica creaza diferente mari de temperatura intre temperatura din camera si sticla interioara, facilitand formarea condensului.

Ferestrele eficiente sunt etanse si contin un compus sicativ in bandajul inferior perforat pentru a elimina condensarea.

Ferestrele reprezinta elemente de constructie cu un pret ridicat. Costurile ferestrelor si incalzirii/racirii casei sunt strans legate. O investitie in ferestre eficiente energetic poate reduce drastic consumul de energie pentru incalzire/racire. Ferestrele eficiente energetic pot reduce, de asemenea, varfurile de incalzire/racire si pot reduce capacitatea sistemelor de incalzire/racire, conducand si la reducerea investitiei totale.

Autor: NARE2

Pompa de caldura

casapompa
Ce este pompa de caldura?
Pompele de caldura sunt utilaje moderne care se utilizeaza in ultimul timp ca o alternativa la centralele termice pe hidrocarburi (clasice), avand insa o eficienta cu 50-80% mai mare decat acestea. Acestea sunt utilaje mecanice actionate electric si ofera posibilitati tehnice de economisire de energie primara (combustibil), in consecinta, cu imbunatatirea protectiei mediului inconjurator, prin reducerea emisiilor de noxe (CO2, NOx).
In situatia realizarii de constructii moderne, cu izolatie termica imbunatatita si reducerea necesarului de caldura, utilizarea pompelor de caldura se preteaza in mod deosebit. O pompa de caldura preia aproximativ 75% din energia necesara pentru incalzire (climatizare) din mediul exterior, iar pentru restul utilizeaza energie electrica.
Cum functioneaza pompa de caldura?
In perioada de iarna caldura este atrasa din mediul inconjurator prin serpentine (tevi) plasate in sol sau apa (ape freatice, puturi, ape curgatoare sau lacuri), rezultand apa de incalzide cu temperatura de 50-55 grade C. Aceasta din urma varianta (apa-apa), unde agentul cald preluat din mediu poate fi si pompat, reprezinta varianta optima.
Pe timp de vara caldura preluata din incapere este evacuata in mediu, realizandu-se climatizarea prin aceleasi instalatii interioare ca si pentru incalzire (convectoradiatoare) prin care se vehiculeaza un agent la temperatura de 7 grade C.
Coeficientul de performanta al pompelor de caldura este de 3,5-6,0 unitati, provenind din mediul inconjurator GRATIS!
Avantaje
– Economii mari fata de orice alt sistem clasic;
– Reduce cu 50-80% costurile la incalzire si racire;
– Protejarea resurselor naturale si a mediului inconjurator;
– Echipamente silentioase;
– Nu este necesara utilizarea cosurilor de fum (tehnologie curata/verde);
– Nu folosesc flacara deschisa, neexistant pericol de incendiu;
– Folosesc agenti frigorifici ecologici;
– Sunt foarte usor de intretinut (cele mai mici costuri de intretinere);
– Fiabilitate ridicata.

Pentru comenzi, va rugam sa ne contactati.